Η παρακολούθηση των σεμιναρίων γίνεται και online, περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, ενώ και οι εξετάσεις μπορούν να δοθούν από τον υπολογστή σας την ημέρα και την ώρα που σας εξυπηρετεί!
Τί είναι το PRINCE2?

Η μεθοδολογία διαχείρισης έργων PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) δημιουργήθηκε την δεκαετία του 1970 στη Μεγάλη Βρετανία, και η εξάπλωσή της πλέον είναι παγκόσμια (εξετάσεις PRINCE2 δίνονται σε πάνω από 220 χώρες!). Μπορεί να προσαρμοσθεί εύκολα σε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη έργων κάθε είδους. Πάνω από ένα εκατοmμύριο εξετάσεις PRINCE2 έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως μέχρι στιγμής. Στα σεμινάριά μας καλύπτεται η τελευταία έκδοση της μεθοδολογίας, PRINCE2 6th edition, γνωστή μέχρι πρόσφατα σαν PRINCE2 (2017).


Η Critical Path, σαν Authorized Training Organization (ATO) διοργανώνει όχι μόνο τα σεμινάρια προετοιμασίας, αλλά και υλοποιεί τις εξετάσεις PRINCE2 Foundation και Practitoner. Οι εξετάσεις αυτές δίνονται είτε στην τάξη, στο τελος του καθες σεμιναρίου, είτε online, σε ημερομηνίες και ώρες που καθορίζει μόνος τους ο κάθες υποψήφιος!


"Ιδιοκτήτης" του PRINCE2 είναι ο οργανισμός AXELOS, ο οποίος αποτελεί κοινοπραξία με 49% το Βρετανικό Δημόσιο και 51% η βρετανική συμβουλευτική εταιρεία Capita. Η AXELOS καθορίζει το περιεχόμενο της μεθοδολογίας PRINCE2, αλλά τις εξετάσεις για τις πιστοποιήσεις τις καθορίζει η εταιρεία PeopleCert, ή οποία αποτελεί το μοναδικό Examination Institute για εξετάσεις PRINCE2 παγκοσμίως. Τέλος, η AXELOS και η PeopleCert συνεργάζονται με έναν αριθμό από Authorized Training Organizations παγκοσμίως, οι οποίοι υλοποιούν τα σεμινάρια και τις εξετάσεις.
Η Critical Path ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία που διαπιστεύθηκε σαν ATO!


Οι πιστοποιήσεις PRINCE2 Foundation & Practitioner

Υπάρχουν δύο επίπεδα πιστοποίησης για το PRINCE2: Foundation και Practitioner. Η Critical Path διοργανώνει σεμινάρια και εξετάσεις και για τα δύο αυτά επίπεδα πιστοποίησης.


Foundation: ο στόχος αυτού του επιπέδου είναι να πιστοποιήσει ότι ο υποψήφιος έχει την κατάλληλη γνώση και κατανόηση για να εργασθεί αποτελεσματικά σαν μέλος μιας ομάδας έργου σε περιβάλλον PRINCE2. Το επίπεδο πιστοποίησης Foundation είναι προαπαίτηση για το επόμενο επίπεδο πιστοποίησης, το Practitioner.

Η εξέταση, η οποία γίνεται στο τέλος του σεμιναρίου, αποτελείται από 60 multiple-choice ερωτήσεις σε 60 λεπτά. Απαιτείται σωστή απάντηση σε τουλάχιστον 55% των ερωτήσεων, ενώ ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει μαζί του κανένα βοήθημα.

Practitioner: ο στόχος αυτού του επιπέδου είναι να πιστοποιήσει ότι ο υποψήφιος κατανοεί πως να εφαρμόσει και να εξειδικεύσει την μεθοδολογία PRINCE2 σε ένα συγκεκριμένο σενάριο έργου.

Η εξέταση, η οποία έχει σαν προαπαίτηση την επιτυχή εξέταση επιπέδου Foundation, αποτελείται από 68 multiple-choice ερωτήσεις για ένα συγκεκριμένο σενάριο έργου, σε 150 λεπτά (δυόμιση ώρες). Απαιτείται βαθμός επιτυχίας τουλάχιστον 55%, ενώ ο υποψήφιος μπορεί να έχει μαζί του το επίσημο manual του PRINCE2.