Όροι Χρήσης Ιστοτόπου

Όροι Χρήσης Ιστοτόπου

Η εταιρεία μας, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια ως την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού.
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του www.criticalpath.gr για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το www.criticalpath.gr, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση. Η χρήση της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη.