Open Project Management Methodology


Σεμινάριο Ημερομηνίες Ώρες Χώρος Θέλω...
Προετοιμασία για τις εξετάσεις OPM2 (Open Project Management Methodology)1, 2 Νοεμβρίου 2023 (2 ημέρες, 09:00 – 16:30)16Online, ζωντανά μέσω zoom
Προετοιμασία για τις εξετάσεις OPM2 (Open Project Management Methodology)27, 28 Μαρτίου 2023 (2 ημέρες 09:00 - 16:30)16Online, ζωντανά μέσω zoom
Προετοιμασία για τις εξετάσεις OPM2 (Open Project Management Methodology)8, 10 Ιουνίου 2022 (2 ημέρες 09:00 – 16:30)16Online μέσω zoom ή και σε τάξη (ανάλογα με τις συνθήκες)

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται και online, περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, ενώ και οι εξετάσεις μπορούν να δοθούν από τον υπολογστή σας την ημέρα και την ώρα που σας εξυπηρετεί!
Περιγραφή Σεμιναρίου

Η OpenPM² είναι μία μεθοδολογία διαχείρισης έργων που αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεθοδολογία OpenPM² είναι «ελαφριά» και εύκολη στην εφαρμογή της, κατάλληλη για κάθε τύπο έργου.

Ενσωματώνει στοιχεία από τις παγκοσμίως αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και μεθοδολογίες.

Εφόσον έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η OpenPM2, είναι ιδανική και για έργα που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα ή για προγράμματα και επιχορηγήσεις της ΕΕ. Η OpenPM² παρέχει:

 • Ένα μοντέλο διακυβέρνησης του έργου (ρόλοι και αρμοδιότητες)
 • Ένα κύκλο ζωής του έργου (φάσεις του έργου)
 • Ένα σύνολο διαδικασιών (δραστηριότητες διαχείρισης έργου)
 • Ένα σύνολο εγγράφων έργου (πρότυπα και οδηγίες)
 • Ένα σύνολο νοοτροπιών (πεποιθήσεις και συμπεριφορές)

Οφέλη Σεμιναρίου

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες και τους όρους της διαχείρισης του έργου
 • Κατανοούν τι προσφέρει η OpenPM2
 • Γνωρίζουν πώς να ξεκινήσουν την εφαρμογή του OpenPM² στα έργα τους
 • Κατανοούν την οργάνωση έργου OpenPM², τους ρόλους και τις αρμοδιότητες
 • Γνωρίζουν τις φάσεις της OpenPM² και τον κύκλο ζωής
 • Γνωρίζουν τις δραστηριότητες και τα έγγραφα για κάθε φάση της OpenPM²
 • Γνωρίζουν τις δραστηριότητες και τα έγγραφα για κάθε φάση της OpenPM²

Εισηγητής

Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.
Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC).
Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Σε ποιούς απευθύνεται

Ακόμα κι αν μια προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση έργων είναι χρήσιμη, δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για την παρακολούθηση. Αυτό το πρακτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Έμπειρους διαχειριστές έργων που θέλουν να κατανοήσουν τη μεθοδολογία OpenPM2 και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στα έργα τους
 • Νέους διαχειριστές έργων που θέλουν να μάθουν μια απλή και πρακτική μεθοδολογία διαχείρισης έργων
 • Μέλη ομάδας έργου που θέλουν να κατανοήσουν το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης του έργου
 • Team managers που συνεργάζονται με διαχειριστές έργων
 • Λειτουργικούς και επιχειρησιακούς προϊσταμένους/διευθυντές που θέλουν να κατανοήσουν το περιεχόμενο της διαχείρισης έργου.
 • Άτομα που συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ
Περιεχόμενο
 • Introduction to the PM2 Methodology and context
  • Objectives
  • PM2 Methodology
  • Centre of Excellence in PM2 etc.
 • Project Management
  • Projects
  • Project Management
  • Project Environment
 • Overview of the PM2 Methodology
  • The House of PM2
  • PM2 Lifecycle
  • Key Artefacts
  • PM2 Mindsets etc.
 • Project Organization and Roles
  • Project Stakeholders
  • Project Organization
  • Project Roles
  • RAM/RASCI Diagram.
 • The 5 PM2 Phases
  • Initiating
  • Planning
  • Executing
  • Closing
  • Monitor & Control
 • Project Management Plans and Logs
 • Project Management Tools & Techniques
 • PM2 Extensions
  • Agile, Programme, Portfolio Management
Υλικό και Μεθοδολογία
PMI-ACP front cover

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει την επίσημη έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Ο Οδηγός Μεθοδολογίας Διαχείρισης Έργων PM2", καθώς και όλες τις διαφάνειες, πρότυπα και ασκήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο σεμινάριο.

Το υλικό παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) σε όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και σε έντυπη μορφή στους συμμετέχοντες στην τάξη.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει προπαρασκευαστικό υλικό που πρέπει να μελετηθεί πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, είσηγηση στην τάξη ή διαδικτυακά μέσω zoom, καθώς και ασκήσεις που γίνονται και διορθώνονται κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.