Πολιτική Ακύρωσης και Επιστροφής Χρημάτων

Πολιτική Ακύρωσης και Επιστροφής Χρημάτων

Οι ημερομηνίες, οι ώρες και οι χώροι υλοποίησης των σεμιναρίων μας αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας ή αναφέρονται ρητά στον πελάτη κατά την διαδικασία της εγγραφής του. Η Critical Path ΜΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τόπο υλοποίησης του σεμιναρίου, και θα ενημερώσει τον πελάτη μόλις μια τέτοια αλλαγή γίνει γνωστή. Η Critical Path ΜΕΠΕ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει οποιοδήποτε σεμινάριο, και θα ενημερώσει τον πελάτη μόλις μια τέτοια αλλαγή γίνει γνωστή.

Η εταιρεία μας θα κάνει ο,τιδήποτε δυνατό για να αποφύγει τέτοιου είδους αλλαγές.

Όταν κάποια από τις παραπάνω αλλαγές είναι αναπόφευκτη, και εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, η Critical Path θα επιστρέψει πλήρως όποιο ποσό θα έχει καταβληθεί για το αλλαγμένο σεμινάριο. Εναλλακτικά, ο πελάτης θα μπορεί να παρακολουθήσει το ίδιο σεμινάριο όταν προγραμματισθεί σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να ακυρώσει την συμμετοχή του σε κάποιο σεμινάριο για το οποίο έχει ήδη πληρώσει, μπορεί να το κάνει μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Σε αυτή την περίπτωση, θα του επιστραφεί το 100% των χρημάτων που θα έχει ήδη πληρώσει. Εάν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το 50% του κόστους του σεμιναρίου, εφόσον η ακύρωση οδηγήσει σε απώλεια εσόδων λόγω μη κάλυψης της θέσης.
Η εταιρεία μας θα κάνει ο,τιδήποτε δυνατό για να αποφύγει τέτοιου είδους χρεώσεις.