Προετοιμασία για την εξέταση PMI-ACP


Σεμινάριο Ημερομηνίες Ώρες Χώρος Θέλω...
Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMI-ACP (Agile Certified Practitioner)23, 24, 30, 31 Οκτωβρίου, 2 Νοεμβρίου 2024 (4 απογεύματα 18:00 - 21:15, 1 Σάββατο 09:00 – 16:30)24Online, ζωντανά μέσω zoom
Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMI-ACP (Agile Certified Practitioner)19, 27, 29 Φεβρουαρίου 2024 (3 ημέρες 09:00 - 16:30)24Online, ζωντανά μέσω zoom
Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMI-ACP (Agile Certified Practitioner)10, 12, 16 Οκτωβρίου 2023 (3 ημέρες 09:00 - 16:30)24Online, ζωντανά μέσω zoom

1 2 3 4 5 Next

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται και online, περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, ενώ και οι εξετάσεις μπορούν να δοθούν από τον υπολογστή σας την ημέρα και την ώρα που σας εξυπηρετεί!

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση!

PMI ATP logo
Περιγραφή Σεμιναρίου και Εξετάσεων

Βασικός στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να περάσουν τις εξετάσεις για την πιστοποίηση Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) του Project Management Institute (PMI®).


H Agile προσέγγιση στη διαχείριση έργων αποκτά όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση: οι βασικές της αρχές κωδικοποιούνται στο Agile Manifesto του 2001 και υλοποιείται με μεθοδολογίες όπως Scrum, Extreme Programming, Kanban, DSDM κ.α.


Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει όλες τις πλευρές της Agile προσέγγισης, καλύπτοντας τόσο τα agile εργαλεία και τεχνικές (50% της εξέτασης), όσο και τις 43 γνώσεις και δεξιότητες που αποτελούν το υπόλοιπο 50% της εξέτασης.

Οφέλη Σεμιναρίου

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Έχετε καλύψει την εκπαιδευτική προαπαίτηση των 21 contact hours για την εξέταση PMI-ACP.
 • Γνωρίζετε την διαδικασία της αίτησης, την μορφή και το περιεχόμενο της εξέτασης PMI-ACP.
 • Κατανοείτε τις διαφορές της agile προσέγγισης από τις κλασικές προσεγγίσεις στη διαχείριση έργων.
 • Γνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών μεθοδολογιών που υποστηρίζουν την agile προσέγγιση: scrum, extreme programming, DSDM κλπ.
 • Γνωρίζετε τα βασικά agile εργαλεία και τεχνικές.
 • Γνωρίζετε τις 43 περιοχές γνώσεων και δεξιοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην ύλη του PMI-ACP.

Εισηγητής

Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.
Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC).
Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του PMI για την πιστοποίηση PΜΙ-ACP. Επίσης απευθύνεται σε όσους θέλουν μια συστηματικότερη και πρακτικής φύσεως γνωριμία με τις Agile μεθοδολογίες.

Σύμφωνα με το PMI, οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις του ACP είναι (για όσους έχουν πτυχίο επιπέδου batchelor ή ανώτερο) τουλάχιστον 12 μήνες (2000 ώρες) γενικής επαγγελματικής εμπειρίας σε ομάδες έργων τα τελευταία 5 χρόνια και 8 μήνες (1500 ώρες) εμπειρία σε Agile ομάδες τα τελευταία 2 χρόνια. Η απαίτηση για τις 2000 ώρες γενικής εμπειρίας σε ομάδες έργων δεν υφίσταται για όσους έχουν ήδη πιστοποίηση PMP.


Ακόμα, απαιτούνται τουλάχιστον 21 ώρες εκπαίδευσης (PDU) σε Agile θέματα – οι οποίες καλύπτονται από αυτό το σεμινάριο.

Περιεχόμενο
 • Οι Εξετάσεις Για Την Πιστοποίηση ACP
  • Τα Πλεονεκτήματα Της Πιστοποίησης.
  • Προϋποθέσεις.
  • Η Διαδικασία Της Αίτησης.
  • Οι Εξετάσεις: Μορφή και Περιεχόμενο.
  • Continuing Certification Requirements (CCR).
 • Εισαγωγή στην Agile Προσέγγιση
  • Η ιστορία του Agile. Agile Manifesto.
  • Μεθοδολογίες: scrum, kanban, XP, DSDM κα.
  • Agile έναντι waterfall.
 • Εργαλεία και Τεχνικές
  • Communications
  • Planning, Monitoring & Adapting
  • Agile Estimation
  • Agile Analysis & Design
  • Product Quality
  • Soft Skills Negotiation
  • Value-based prioritization
  • Risk Management
  • Metrics
  • Value stream analysis
 • Γνώσεις και Δεξιότητες
  • Επίπεδο 1 (18 γνώσεις/δεξιότητες). Περιλαμβάνονται: community & stakeholder values, building empowered teams, coaching & mentoring, feedback, incremental delivery, prioritization, motivation κ.α.
  • Επίπεδο 2 (12 γνώσεις/δεξιότητες). Περιλαμβάνονται: agile frameworks & terminology, business case development, continuous improvement processes, participatory decision models, value-based analysis κ.α.
  • Επίπεδο 3 (13 γνώσεις/δεξιότητες). Περιλαμβάνονται: agile contracting, agile project accounting, globalization, culture & team diversity, principles of system thinking, vendor management, failure modes κ.α.
 • Ανασκόπηση και Πρακτική Εξάσκηση
  • Βασικά Σημεία Σεμιναρίου.
  • Μεθοδολογία Μελέτης.
  • Τα Μυστικά της Επιτυχίας!
Υλικό και Μεθοδολογία

Η ύλη βασίζεται στην τελευταία έκδοση του PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Examination Content Outline και στον βιβλιογραφικό οδηγό του PMI για την πιστοποίηση PMI-ACP.

PMI-ACP front cover

Σημειώνεται ότι στο σεμινάριο δίνονται πλήρεις σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό, βοηθήματα μνήμης, πολλαπλά τεστ και ασκήσεις κλπ.


Επίσης, δίνεται το βιβλίο προετοιμασίας: "PMI-ACP Exam Prep, Premier Edition: A Course in a Book for Passing the PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Exam" του Mike Griffiths .