Προετοιμασία για τις εξετάσεις CAPM


Σεμινάριο Ημερομηνίες Ώρες Χώρος Θέλω...
Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης CAPM8, 11, 19, 22, 25 Οκτωβρίου 2024 (4 απογεύματα 18:00 - 21:15, 1 Σάββατο 09:00 – 16:30)24Online, ζωντανά μέσω zoom
Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης CAPM13, 15, 25, 27, 29 Μαΐου 2024 (4 απογεύματα 18:00 - 21:15, 1 Σάββατο 09:00 – 16:30)24Online, ζωντανά μέσω zoom
Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης CAPM12, 14, 17, 19, 21 Φεβρουαρίου 2024 (4 απογεύματα 18:00 - 21:15, 1 Σάββατο 09:00 – 16:30)24Online, ζωντανά μέσω zoom

1 2 Next

Για πρώτη φορά, προετοιμαστείτε με υλικό (σεμινάριο και ασκήσεις) από το ίδιο το PMI!

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται ζωντανά online, ενώ και οι εξετάσεις μπορούν να δοθούν από τον υπολογστή σας την ημέρα και την ώρα που σας εξυπηρετεί!

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση!

PMI ATP logo
Περιγραφή του νέου Σεμιναρίου και των Εξετάσεων CAPM

Στα μέσα του 2023, το Project Management Institute (PMI) κυκλοφόρησε την νέα ενημερωμένη ύλη για την πιστοποίηση Certified Associate In Project Management (CAPM). Με βάση το νέο Exam Content Outline (syllabus) η ύλη του χωρίζεται σε 4 βασικές ενότητες:


 • Project Management Fundamentals and Core Concepts
 • Predictive, Plan-Based Methodologies
 • Agile Frameworks/Methodologies
 • Business Analysis Frameworks

Η πιστοποίηση CAPM αποδεικνύει ότι διαθέτετε τις θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστείτε σε ένα ευρύ φάσμα έργων χρησιμοποιώντας μια ποικιλία προσεγγίσεων: predictive (waterfall), adaptive ή hybrid.


Το Project Management Institute (PMI) παρέχει το δικό του υλικό και ασκήσεις για την προετοιμασία των εξετάσεων CAPM. Η Critical Path, ως Authorized Training Partner (ATP), έχει πιστοποιηθεί για να μπορεί να κάνει σεμινάρια με βάση αυτό το υλικό!


Η Critical Path, με πάνω από 17 χρόνια εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του PMI, αποτελεί εναν από τους πρώτους ATPs παγκοσμίως, και προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νεο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης CAPM! Το υλικό και οι ασκήσεις του PMI εμπλουτίζονται με το δικό μας επιπλέον υλικό και ασκήσεις, παραδείγματα, templates, κλπ.


Στόχος αυτού του νέου αυτού σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να περάσουν τις νέες εξετάσεις για την πιστοποίηση Certified Associate in Project Management (CAPM)® του Project Management Institute (PMI)®, όπως αυτές έχουν ενημερωθεί μέσα στο 2023.


Το σεμινάριο βασίζεται στην τελευταία έκδοση του Exam Content Outline (2023 Update), της ύλης δηλαδή του CAPM. Επίσης, αξιοποιεί την βιβλιογραφία που προτείνει το PΜΙ και έχει αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του νέου Exam Content Outline.


Το υλικό του σεμιναρίου το οποίο έχει αναπτυχθεί από το PMI θα είναι διαθέσιμο online για τους συμμετέχοντες, μαζί με επιπλέον υλικό από το ίδιο το PMI (checklists, templates κλπ).


Χαρακτηριστικό του σεμιναρίου είναι η πρακτική του μορφή, η οποία εστιάζεται στις ασκήσεις που για πρώτη φορά έχει αναπτύξει το ίδιο το PMI και που μόνο οι Authorized Training Partners μπορούν να χρησιμοποιούν!.


Η εξέταση για την απόκτηση της πιστοποίησης CAPM αποτελείται από 150 ερωτήσεις διαφόρων μορφών (multiple choice, multiple selection, matching κλπ.), οι οποίες πρέπει να απαντηθούν σε 3 ώρες. Μπορείτε να δώσετε την εξέταση είτε σε εξεταστικό κέντρο είτε από τον υπολογιστή σας, μέσω online proctoring με βιντεοκάμερα, σε μέρες και ώρες που θα σας βολεύει!

Οφέλη Σεμιναρίου

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Έχετε προετοιμαστεί με το εκπαιδευτικό υλικό (slides, checklists, templates) που για πρώτη φορά έχει αναπτυχθεί από το ίδιο το PMI και που μόνο οι Authorized Training Partners μπορούν να χρησιμοποιούν.
 • Έχετε εξασκηθεί με ασκήσεις που για πρώτη φορά έχουν αναπτυχθεί από το ίδιο το PMI και που μόνο οι Authorized Training Partners μπορούν να χρησιμοποιούν.
 • Γνωρίζετε τις 5 Ομάδες Διεργασιών, τις 10 Γνωστικές Περιοχές και τις 49 Διεργασίες της Διαχείρισης Έργων κατά PMBOK® Guide 6th edition.
 • Γνωρίζετε τα 4 Domains στα οποία στηρίζεται η νέα εξέταση CAPM.
 • Κατανοείτε όλες τις έννοιες από το agile περιβάλλον που θα χρειάζεστε για να απαντήσετε στις ερωτήσεις της νέας εξέτασης CAPM.
 • Μπορείτε να κάνετε tailoring και να εφαρμόζετε τα παραπάνω σε μια λεπτομερή και συστηματική μεθοδολογία για όλα τα αναλαμβανόμενα έργα.
 • Μπορείτε να επιλέγετε τα κατάλληλα έγγραφα, εργαλεία και τεχνικές και να τα εντάσσετε στις διαδικασίες Διαχείρισης Έργων που χρησιμοποιείτε.
 • Έχετε συμμετάσχει σε ένα ζωντανό, διαδραστικό και αποτελεσματικό σεμινάριο προετοιμασίας, αναπτυγμένο με βάση τις βέλτιστες τεχνικές της σύγχρονης εκπαίδευσης.
 • Καλύπτετε την εκπαιδευτική προαπαίτηση για PM για την εξέταση CAPM®!
Εισηγητής
Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Είναι πιστοποιημένος instructor για το νέο πρόγραμμα CAPM! Έχει δύο δεκαετίες με πολλές χιλιάδες ώρες εμπειρία στην διδασκαλία προγραμμάτων εκπαίδευσης PMP, CAPM, PMI-ACP από το 2nd edition μέχρι το τωρινό 7th edition του PMBOK Guide και το Exam Content Outline για το CAPM του 2023.

Ήταν μέλος του core review team για το 7th edition του PMBOK Guide που κυκλοφόρήσε το 2021. Επίσης ήταν ομιλητής στο Virtual Experience Series του PMI, το Αύγουστο του 2020. Ασχολείται εθελοντικά με διάφορες δράσεις του PMI Education Foundation.


Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Επίσης έχει εμπειρία από agile έργα στο software development. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που εδώ και 15 χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με υπηρεσίες εκπαίδευσης και consulting στο Project Management, ενώ είναι Registered Education Provider από το 2010!

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 Foundation και Practitioner, όπως και τις πιστοποιήσεις IPMA-D και PM2 Advanced. Ακόμα, είναι κάτοχος και της πιστοποίησης Change Management Practitioner.

Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μάθουν τις αρχές του σύγχρονου project management και τους δίνει την δυναότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του PMI® για την παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση CAPM®.


Σύμφωνα με το PMI®, οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις του PMP® είναι απολυτήριο Λυκείου και 24 contact hours (δηλαδή εξηντάλεπτα) εκπαίδευσης σε Project Management (καλύπτονται από το σεμινάριο).


Σε αντίθεση με το PMP ή το PMI-ACP, για το CAPM δεν υπάρχει καμία προαπαίτηση για εργασιακή εμπειρία πάνω στο project management!

Περιεχόμενο του σεμιναριου.
Το περιεχόμενο του σεμιναρίου στηρίζεται στο υλικό του ίδιου του PMI και είναι 100% εναρμονισμένο με το νέο CAPM Exam Content Outline.

 • Becoming a Certified Associate in Project Management

 • Organizing for Project Performance

 • Planning, Project Work, and Delivery: Predictive Methodologies

 • Planning, Project Work, and Delivery: Adaptive Approaches

 • Measurement, Tracking, and Managing Uncertainty

 • Business Analysis Domains


 • The Project Environment and Value Delivery

 • Development Approach and Life Cycle Performance Domain

 • Project Work and Delivery

 • Overview of Adaptive Frameworks

 • Business Analysis Frameworks

 • Putting It All Together

 • Υλικό και Μεθοδολογία

  Το υλικό του σεμιναρίου έχει αναπτυχθεί από το ίδιο το PMI, και οι συμμετέχοντες έχουν πλήρη online προσβαση σε αυτό το υλικό!  Βασικές - αλλά όχι μοναδικές - πηγές του υλικού είναι το Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 6η και 7η έκδοση, όπως επίσης και το Agile Practice Guide και το Process Groups Practice Guide του PMI.


  Γίνονται ασκήσεις που επίσης για πρώτη φορά έχουν αναπτυχθεί από το PMI! Επιπλέον, δίνεται extra υλικό, ένα μέρος του οποίου έρχεται από το ίδιο το PMI και ένα άλλο μέρος έχει αναπτυχθεί από την Critical Path.  Το σεμινάριο διαρκεί 24 διδακτικές ώρες.  Το σεμινάριο υλοποιείται διαδικτυακά, ζωντανά online μέσω zoom.