Αλλαγές στις νέες εξετάσεις PMP 2021

Μετά από δεκαετίες, αλλάζει η μορφή, η δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων PMP!

Η πλέον δημοφιλής και απαιτητική πιστοποίηση του Project Management Institute αλλάζει. Διαβάστε συνοπτικά τι πρόκειται να συμβεί από τις 2 Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση!

PMI ATP logo

Νέο Exam Content Outline για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMP 2021


Τον Μάιο του 2020, το Project Management Institute (PMI) άλλαξε την ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης Project Management Professional (PMP), δημιουργώντας ένα νέο Examination Content Outline (ECO). Το ECO αποτελεί την ύλη των εξετάσεων για την πιστοποίηση PMP, και οι αλλαγές ήταν σημαντικές:


 • Η ύλη είναι πλέον οργανομένη σε 3 Domains (περιοχές): People, Process, Business Environment. 42% των ερωτήσεων θα είναι από το People Domain, 50% των ερωτησεων θα είναι από το Process Domain και 8% των ερωτησεων θα ειναι από το Business Environment Domain.

 • Για κάθε Domain, ορίζεται ένας αριθμός από Tasks (καθήκοντα) για τα οποία θα είναι υπέυθυνος ο project manager. Ορίζονται 14 tasks για το People domain, 17 tasks για το process domain και 4 tasks για το Business Environment Domain.

 • Κάθε Task υποστηρίζεται από έναν αριθμο από Enablers (δραστηριότητες). Το Exam Content Outline περιγράφει κάποιες δραστηριότητες για κάθε task, αλλά τονίζει ότι αυτά που περιγράφει είναι ενδεικτικά μόνο και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολλά ακόμα για τις ανάγκες του κάθε έργου!

Σαν παράδειγμα των παραπάνω μπορουμε να αναφέρουμε ότι ένα από τα tasks του People domain είναι το "Manage Conflict", το οποίο υποστηρ'ιζεται από 3 enablers: "interpret the source and stage of the conflict", "analyze the context for the conflict", "evaluate / recommend / reconcile the appropriate conflict resolution solution". Φυσικα, ο project manager μπορεί να χρησιμοποιήσει και οποιοδήποτε άλλο enabler θα τον βοηθήσει για να φέρει σε πέρας το αντόστοιχο task!


Επίσης, αν και το Exam Content Outline δεν τα αναφέρει, για κάθε enabler ο project manager πρέπει να γνωριζει τα κατάλληλα εργαλεία (tools), να έχει τις κατάλληλες γνώσεις (knowledge) Και να ξέρει ποια παραδοτέα (deliverables) πρέπει να δημιουργήσει!


Τέλος, είναι ιδιαίτερα σηματνικό να αναφέρουμε ότι περίπου το 50% των ερωτήσεων θα αναφέρεται στην agile προσέγγιση των έργων, πράγμα που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κατανοήσει πλήρως τις έννοιες και την νοοτροπία του agile!


Νέα μορφή ερωτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMP 2021

Πέρα από την ίδια την ύλη, μεγάλες αλλαγές υπάρχουν και στην μορφή της εξέτασης! Πιο συγκεκριμένα:


 • Θα υπάρχουν 180 ερωτήσεις αντι για 200 που υπάρχουν αυτή την στιγμή. Και πάλι όμως θα βαθμολογούνται οι 175 ερωτήσεις, μια και οι υπόλοιπες θα είναι δοκιμάστικες (αν και ο υποψήφιος δεν θα γνωρίζει ποιές είναι οι δοκιμαστικές!).

 • Θα έχετε στην διάθεση σας 230 λεπτά να ολοκληρώσετε την εξέταση. Αυτή την στιγμή η εξεταση διαρκεί 4 ώρες.

 • Θα μπορείτε να κάνετε μέχρι 2 διαλείμματα των 10 λεπτών το καθένα.

 • Η σημαντικοτερη αλλαγή στην εξέταση έχει να κάνει με το ότι οι ερωτήσεις δεν θα είναι μόνο multiple choice 4 επιλογών όπως είναι τώρα, αλλά θα είναι ένας συνδυασμός multiple-choice, multiple responses, matching, hotspot και limited fill-in-the-blank!

  • multiple choice: μία σωστη απάντηση από έναν αριθμό επιλογών (συνήθως 4)

  • multiple response: από καμία μέχρι όλες σωστές απαντήσεις από έναν αριθμό επιλογών

  • matching: κάθε επιλογή από μία στήλη συνδυάζεται με μια επιλογή από μια δεύτερη στήλη. Μπορεί να γίνεται μέσω drag-and-drop

  • hotspot: οι συμμετέχοντες υπολογίζουν συγκεκριμένα στοιχεία και τα ενημερώνουν διαδραστικά πάνω σε ένα διάγραμμα

  • fill-in the blank: οι συμμετέχοντες συμπληρωνουν το κενό πάνω στο αντίστοιχο διάγραμμα

Είναι φανερό ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές, μετά από δεκαετίες κατά τις οποίες η μόνη μορφή εξέτασης ηταν η multiple choice!


Οι αλλαγές, μαζί με κάποια παραδείγματα από τις νέες μορφές ερωτησεων, αναφέρονται μέσα στην αντίστοιχη σελίδα ενημέρωσης για τις αλλαγές στις εξετάσεις PMP 2021, στο site του PMI.