Η Critical Path, από το 2006, προσφέρει εκπαίδευση, πιστοποίηση, consulting και coaching στη διαχείριση έργων! - Τηλέφωνο: 210 654 1727

Σεμινάρια

Τελευταία ενημέρωση: 26/7/2018


Σεμινάριο Ημερομηνία Συμμετοχή
Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMP

3, 5, 8, 10, 12, 15, 17 Σεπτεμβρίου, 5 απογεύματα (17:00 - 22:00), 2 Σάββατα (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

18, 19, 24, 25, 26 Οκτωβρίου, 5 ημέρες (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Foundation

5, 6, 7 Σεπτεμβρίου, 3 ημέρες (09:00 - 16:30). Το συγκεκριμένο σεμινάριο γίνεται στα αγγλικά! Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

15, 17, 22, 24, 27, Οκτωβρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Practitioner

19, 21 (09:00 - 16:30) Σεπτεμβρίου, 24 Σεπτεμβρίου (09:00 - 13:00), 2,5 ημέρες. Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο πρωινό του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

29, 31 Οκτωβρίου, 1, 3 Νοεμβρίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:15) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Microsoft Project 2013/2016

28, 29 Σεπτεμβρίου, 2 ημέρες (Παρασκευή, Σάββατο 09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013

1, 3, 8, 10, 13 Οκτωβρίου, 4 απογεύματα (18:00 - 21:15) και ένα Σάββατο (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP

10, 11, 12 Οκτωβρίου, 3 ημέρες (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Change Management Foundation

15, 16, 17 Οκτωβρίου, 3 ημέρες (09:00 - 16:30). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Change Management Practitioner

29, 30 Οκτωβρίου, 2 ημέρες (09:00 - 16:30). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
AXELOS®, the AXELOS logo®, the AXELOS swirl logo® and PRINCE2® are all registered trademarks of AXELOS Limited
The PMI Registered Education Provider logo , PMI, PMI-ACP, PMP, PMBOK Guide are registered trade marks of the Project Management Institute, Inc

AXELOS A.T.O.
PMI R.E.P.
APMG Change Management