Η Critical Path, από το 2006, προσφέρει εκπαίδευση, πιστοποίηση, consulting και coaching στη διαχείριση έργων! - Τηλέφωνο: 210 654 1727

Σεμινάρια

Σεμινάριο Ημερομηνία Συμμετοχή
Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMP

19, 20, 21, 26 Μαρτίου 2 Απριλίου, 5 ημέρες (09:00 – 17:00)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

11, 14, 17, 20, 21, 24, 26 Απριλίου, 5 απογεύματα (17:00 - 22:00), 2 Σάββατα (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Foundation

5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

24, 26, 27 Απριλίου, 3 ημέρες (09:00 - 16:30). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013

8, 9, 13, 15, 29, 30 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

12, 13, 17 Απριλίου, 3 ημέρες (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Practitioner

19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

2, 3 Μαΐου (09:00 - 16:30), 4 Μαΐου (09:00 - 13:00), 2,5 ημέρες. Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο πρωινό του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Project Management Office (PMO)

16 Απριλίου, 1 ημέρα (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Microsoft Project 2013/2016

19, 20 Απριλίου, 2 ημέρες (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες ημερομηνίες αυτή την στιγμή

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας!
AXELOS®, the AXELOS logo®, the AXELOS swirl logo® and PRINCE2® are all registered trademarks of AXELOS Limited
The PMI Registered Education Provider logo , PMI, PMI-ACP, PMP, PMBOK Guide are registered trade marks of the Project Management Institute, Inc

AXELOS A.T.O.
PMI R.E.P.
APMG Change Management