Η Critical Path, από το 2006, προσφέρει εκπαίδευση, πιστοποίηση, consulting και coaching στη διαχείριση έργων! - Τηλέφωνο: 210 654 1727

Ημερομηνίες Προγραμματισμένων Σεμιναρίων

Τελευταία ενημέρωση: 18/2/2019


Σεμινάριο Ημερομηνία Συμμετοχή
Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMP

14, 15, 21, 22 Μαρτίου, 1 Απριλίου, 5 ημέρες (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

3, 8, 10, 13, 15, 17, 20 Απριλίου, 5 απογεύματα (17:00 - 22:00), 2 Σάββατα (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

16, 17, 22, 24, 24 Μαΐου, 5 ημέρες (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Foundation

4, 6, 8 Μαρτίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

2, 4, 6, 9, 11 Απριλίου, 4 απογεύματα (18:00 - 21:15) και 1 Σάββατο (09:00 - 16:30). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

14, 18, 21 Μαΐου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Practitioner

18, 20, 27 Μαρτίου, 2,5 ημέρες (09:00 – 16:30/13:00). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο πρωινό του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

6, 8, 10, 13, 15 Μαΐου, 5 απογεύματα (18:00 - 21:15). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

27, 29, 31 Μαΐου, 2,5 ημέρες (09:00 – 16:30/13:00). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο πρωινό του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Change Management Foundation

7, 9, 11 Μαΐου (09:00 - 16:30). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Change Management Practitioner

5, 13 Μαρτίου, 1,5 ημέρα (09:00 - 16:30/13:00). Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο πρωινό του σεμιναρίου!

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP

21, 22, 25, 26, 28 Φεβρουαρίου, 1 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 - 21:15)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013

17, 18, 19 Απριλίου, 3 ημέρες (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
Microsoft Project 2013/2016

5, 7, 16 Μαρτίου, 2 απογεύματα (18:00 - 21:15) και 1 Σάββατο (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!

22, 23 Απριλίου, 2 ημέρες (09:00 - 16:30)

Εγγραφείτε στο σεμινάριο!
AXELOS®, the AXELOS logo®, the AXELOS swirl logo® and PRINCE2® are all registered trademarks of AXELOS Limited
The PMI Registered Education Provider logo , PMI, PMI-ACP, PMP, PMBOK Guide are registered trade marks of the Project Management Institute, Inc

AXELOS A.T.O.
PMI R.E.P.
APMG Change Management