Η Critical Path, από το 2006, προσφέρει εκπαίδευση, πιστοποίηση, consulting και coaching στη διαχείριση έργων! - Τηλέφωνο: 210 654 1727
Όλα μας τα σεμινάρια προσφέρονται online, ζωντανά μέσω σύγχρονου live streaming! Ομοίως μπορείτε να δώσετε τις εξετάσεις PRINCE2 και Change Management κατευθείαν από τον υπολογιστή σας!


Περιγραφή Σεμιναρίου
Δεν υπάρχει προγραμματισμένο
σεμινάριο αυτή τη στιγμή.
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας!

Οι σύγχρονοι οργανισμοί υλοποιούν όλο και μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους μέσω έργων και προγραμμάτων. Κατά συνέπεια, απαιτείται μια αποτελεσματική μορφή οργάνωσης, η οποία να υποστηρίζει έναν προσανατολισμένο σε έργα τρόπο εργασίας, καθώς και τους ανθρώπους που εργάζονται στα έργα αυτά. Η οργάνωση αυτή μπορεί να πάρει την μορφή του Γραφείου Διαχείρισης Έργων (Project Management Office ή PMO). Το PMO έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους Διαχειριστές και τις Ομάδες Έργου, όπως επίσης και την διοίκηση της εταιρείας (όλων των επιπέδων) σε στρατηγικά και λειτουργικά θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων. Μεθοδολογία, εκπαίδευση, οργάνωση, παρακολούθηση, βελτίωση κλπ είναι μερικές από τις αρμοδιότητες ενός PMO σχετικά με τα αναλαμβανόμενα έργα.

Σε ποιούς απευθύνεται

ΤΑπευθύνεται κυρίως σε στελέχη τα οποία ασχολούνται σε στρατηγικό επίπεδο με την διαχείριση των έργων και των προγραμμάτων ενός οργανισμού και είναι υπεύθυνα για τον συνολικό σχεδιασμό των διαδικασιών και μεθοδολογιών Διαχείρισης Έργων. Μέλη της Διοίκησης, Διευθυντές Έργων/Προγραμμάτων, στελέχη του τμήματος Ανθρώπινων Πόρων θα βρούνε αυτό το σεμινάριο ιδιαίτερα χρήσιμο όσον αφορά τις αρμοδιότητες, τα οφέλη και τα πρακτικά θέματα υλοποίησης ενός PMO. Ακόμα, το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρους Διαχειριστές Έργων, σε τωρινά ή μελλοντικά μέλη ενός PMO και σε Διευθυντές τμημάτων ενός οργανισμού ο οποίος είναι οργανωμένος – η πρόκειται να οργανωθεί – κατά έργα.

Οφέλη σεμιναρίου

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε και να οργανώσετε ένα PMO στον οργανισμό σας.
 • Χρησιμοποιείτε συστηματικές, συνεπείς και αποτελεσματικές μεθόδους Διαχείρισης Έργων για όλα τα έργα και προγράμματα που θα αναλαμβάνει ο οργανισμός σας.
 • Οργανώνετε αποτελεσματικά και θα διαχειρίζεστε με τον βέλτιστο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους.
 • Παρακολουθείτε τους κατάλληλους δείκτες επίδοσης και θα συγκρίνετε την επίδοση των έργων σας.
 • Μπορείτε να προσφέρετε εκπαίδευση καθώς και γνωστική/διαχειριστική υποστήριξη στις ομάδες έργων σας.
 • Επεμβαίνετε αποτελεσματικά για την αναδιοργάνωση έργων που ξεφεύγουν από τους στόχους τους.
 • Κρατάτε μια εταιρική βάση δεδομένων με το ιστορικό των έργων σας, έτσι ώστε η καινούργια γνώση και εμπειρία να χρησιμοποιείται σε μελλοντικά έργα.

Υπεύθυνος Σεμιναρίου

Γιάννη Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.
Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC).
Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Περιεχόμενο σεμιναρίου
 • Διαχείριση Πολλαπλών Έργων
 • Περιβάλλον Πολλαπλών Έργων
 • Διαχείριση Προγράμματος/Portfolio
 • Διαχείριση Πόρων Πολλαπλών Έργων
 • Προτεραιότητες
 • Παρακολούθηση Πολλαπλών Έργων
 • Εταιρική Ωριμότητα Διαχείρισης Έργων
 • Τί Είναι Εταιρική Ωριμότητα?
 • Ωριμότητα Διαδικασιών
 • Ωριμότητα Διαχείρισης Έργων
 • Μοντέλα Μέτρησης Ωριμότητας Έργων
 • Προωθώντας την Ιδέα του PMO
 • Τα πλεονεκτήματα του PMO
 • Στελέχωση και Κόστος ενός PMO
 • Αντιμετώπιση αντιρρήσεων
 • Κερδίζοντας την υποστήριξη της Διοίκησης
 • Το Υπόβαθρο του PMO
 • Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
 • Σύνδεση με υπάρχουσες διαδικασίες
 • Οι απαιτήσεις των εμπλεκομένων
 • Βασικές Αρμοδιότητες του PMO
 • Επιλογή Μεθοδολογίας
 • Ανάπτυξη και Παρακολούθηση Διαδικασιών
 • Παρακολούθηση Επίδοσης Έργων
 • Αξιολόγηση και Επιλογή Έργων
 • Ο Εκπαιδευτικός και Συμβουλευτικός ρόλος του PMO
 • Οργάνωση Εκπαίδευσης των Εμπλεκομένων στα Έργα
 • Εδραίωση της Ποιότητας στη Διαχείριση Έργων
 • Αναδιοργάνωση/Ανασυγκρότηση Έργων
 • Επιλογή Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Έργων
 • Άλλες Δραστηριότητες ενός PMO
 • Διαχειριστική Υποστήριξη Έργων
 • Ιστορική Βάση Δεδομένων Έργων
 • Επιλογή Διαχειριστών Έργων
 • Διαχείριση Εργολάβων/Προμηθευτών
Εκπαιδευτικό Υλικό

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια πρακτικών παραδειγμάτων, ασκήσεων και case studies. Οι αναπτυσσόμενες έννοιες παρουσιάζονται μέσα από την εφαρμογή τους σε έναν υποθετικό οργανισμό, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την καλύτερη κατανόηση τους. Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις, καθώς και οι λυμένες ασκήσεις, τα παραδείγματα και συνοπτική μεθοδολογία.

Πληροφορίες υλοποίησης
 • Τα παραπάνω ανοιχτά σεμινάρια λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (Λ. Κηφισίας 108, 115 26 Αμπελόκηποι – Μετρό Πανόρμου).
 • Υπάρχει έκπτωση για περισσότερες από μία συμμετοχές από την ίδια εταιρεία σε κάθε σεμινάριο.
 • Επίσης, υπάρχει έκπτωση για κάθε συμμετοχή σε παραπάνω από ένα σεμινάρια μέσα στο εξάμηνο.
 • Είναι δυνατή η οργάνωση των σεμιναρίων μέσα στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
 • Τα σεμινάριά μας μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ 0,24%.
 • Υπάρχουν ειδικές τιμές για άνεργους και φοιτητές.
AXELOS®, the AXELOS logo® and the AXELOS swirl logo® are registered trademarks of AXELOS Limited
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional, PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM, PMI-SP, PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession, the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marks of the Project Management Institute, Inc.
The APMG International Change Management and Swirl Device Logo is a trade mark of The APM Group Ltd, used under permission of The APM Group Ltd. All rights reserved
AXELOS A.T.O.
PMI R.E.P.
APMG Change Management