Η Critical Path, από το 2006, προσφέρει εκπαίδευση, πιστοποίηση, consulting και coaching στη διαχείριση έργων! - Τηλέφωνο: 210 654 1727
Όλα μας τα σεμινάρια προσφέρονται online, ζωντανά μέσω σύγχρονου live streaming! Ομοίως μπορείτε να δώσετε τις εξετάσεις PRINCE2 και Change Management κατευθείαν από τον υπολογιστή σας!

Microsoft Project


Περιγραφή Σεμιναρίου
Υπάρχει προγραμματισμένο
σεμινάριo!
Δηλώστε συμμετοχή!

Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει αναλυτικά το πλέον δημοφιλές λογισμικό για την διαχείριση έργων, το Microsoft Project 2016, ενώ καλύπτονται και οι εκδόσεις 2016 αλλά και 2010.

Το σεμινάριο είναι 100% πρακτικό, και υλοποιείται πάνω σε υπολογιστή: κάθε εκπαιδευόμενος έχει το δικό του laptop το οποίο και χρησιμοποιεί από την αρχή μέχρι και το τέλος του σεμιναρίου. Η τελευταία έκδοση του MS Project είναι ιδιαίτερα ισχυρή, και περιλαμβάνει λειτουργίες οι οποίες μπορούν να καλύψουν πλήρως όλες τις φάσεις ακόμα και πολύ μεγάλων και σύνθετων έργων.

Παράλληλα με την εκπαίδευση πάνω στο λογισμικό, γίνεται και σύνδεση με την αντίστοιχη θεωρία και αναλύονται οι βάσεις του Project Management με εργαλεία όπως το Work Breakdown Structure, διαγράμματα Gantt, Ιστογράμματα Πόρων, Cash Flows κ.α.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις εκδόσεις 2016/2013/2010 του δημοφιλέστερου προγράμματος διαχείρισης έργων της Microsoft.

Αν και προηγούμενη εμπειρία πάνω στο project management δεν είναι υποχρεωτική, όσο περισσότερη εμπειρία έχει κάποιος από τους συμμετέχοντες, τόσο πιο κατανοητή και άμεσα εφαρμοζόμενη θα είναι η εκπαίδευση.

Οφέλη σεμιναρίου

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Γνωρίζετε αναλυτικά τα βήματα για την δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος στο MS Project.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προχωρημένες δυνατότητες του MS Project.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε πόρους, να ορίσετε τα χαρακτηριστικά τους και να τους συνδέσετε με δραστηριότητες.
 • Γνωρίζετε πώς να βρίσκετε, να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το κόστος των έργων σας.
 • Κατανοείτε όλες τις πλευρές του προγράμματος που σχετίζονται με την μορφοποίηση, την παρουσίαση και την εκτύπωση των χρονοδιαγραμμάτων σας.
 • Μπορείτε να διαχειριστείτε από κοινού πολλαπλά έργα και δεξαμενές πόρων.

Υπεύθυνος Σεμιναρίου

Γιάννη Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.


Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC).

Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Περιεχόμενο σεμιναρίου
 • Εισαγωγικά Θέματα
  • Ξενάγηση στις οθόνες του MS Project
  • Δημιουργία λίστας δραστηριοτήτων
  • Ορισμός πόρων
  • Σύνδεση πόρων με δραστηριότητες
  • Μορφοποίηση και διαμοιρασμός του χρονοδιαγράμματος
  • Παρακολούθηση προόδου δραστηριοτήτων
 • Προχωρημένα Θέματα
  • Ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων
  • Ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες των πόρων
  • Ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες των αναθέσεων
  • Ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματος
  • Oργανώνοντας τις λεπτομέρειες του έργου
  • Παρακολούθηση προόδου δραστηριοτήτων και αναθέσεων
  • Έυρεση και αναφορά της κατάστασης του έργου
  • Επαναφέροντας το έργο στον σωστό δρόμο
 • Ειδικά Θέματα
  • Εφαρμόζοντας προχωρημένη μορφοποίηση και εκτύπωση
  • Προσωποποιώντας το MS Project
  • Διαμοιρασμός πληροφορίας με άλλες εφαρμογές
  • Ενοποιώντας διαφορετικά έργα και πόρους
Εκπαιδευτικό Υλικό

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια παρουσίασης, αναλυτικών σημειώσεων, πρακτικής εξάσκησης σε υπολογιστή, ασκήσεων, παραδειγμάτων και case studies.

Πληροφορίες υλοποίησης
 • Τα παραπάνω ανοιχτά σεμινάρια λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (Λ. Κηφισίας 108, 115 26 Αμπελόκηποι – Μετρό Πανόρμου).
 • Υπάρχει έκπτωση για περισσότερες από μία συμμετοχές από την ίδια εταιρεία σε κάθε σεμινάριο.
 • Επίσης, υπάρχει έκπτωση για κάθε συμμετοχή σε παραπάνω από ένα σεμινάρια μέσα στο εξάμηνο.
 • Είναι δυνατή η οργάνωση των σεμιναρίων μέσα στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
 • Τα σεμινάριά μας μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ 0,24%.
 • Υπάρχουν ειδικές τιμές για άνεργους και φοιτητές.
AXELOS®, the AXELOS logo® and the AXELOS swirl logo® are registered trademarks of AXELOS Limited
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional, PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM, PMI-SP, PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession, the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marks of the Project Management Institute, Inc.
The APMG International Change Management and Swirl Device Logo is a trade mark of The APM Group Ltd, used under permission of The APM Group Ltd. All rights reserved
AXELOS A.T.O.
PMI R.E.P.
APMG Change Management