Προετοιμασία και εξετάσεις Change Management Foundation


Σεμινάριο Ημερομηνίες Ώρες Χώρος Θέλω...
Προετοιμασία και εξετάσεις Change Management Foundation2, 4, 7, 9, 11 Οκτωβρίου 2023 (4 απογεύματα 18:00 - 21:15, 1 Σάββατο 09:00 – 16:30)24Online, ζωντανά μέσω zoom
Προετοιμασία και εξετάσεις Change Management Foundation5, 12, 29 Νοεμβρίου 2021 (3 ημέρες, 09:00 – 16:30)24Online μέσω zoom ή και σε τάξη (ανάλογα με τις συνθήκες)
Προετοιμασία και εξετάσεις Change Management Foundation8, 10, 15, 17, 23, 25 Ιουνίου (6 απογεύματα 18:00 – 21:15)24Online μέσω zoom ή και σε τάξη (ανάλογα με τις συνθήκες)

1 2 Next

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται και online, περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, ενώ και οι εξετάσεις μπορούν να δοθούν από τον υπολογστή σας την ημέρα και την ώρα που σας εξυπηρετεί!

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση!

REP Logo

Περιγραφή Σεμιναρίου και Εξετάσεων

Η Διαχείριση της Αλλαγής, και ακόμα περισσότερο των επιπτώσεων της αλλαγής, είναι μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για όλους τους Οργανισμούς – ιδιαίτερα σε καιρούς αβεβαιότητας.

Η APMG, ένας από τους μεγαλύτερους διεθνής οργανισμούς διαπίστευσης και επαγγελματικών εξετάσεων παγκοσμίως, με έδρα την Μεγάλη Βρετανία, έχει αναπτύξει την πιστοποίηση Change Management σε συνεργασία με το Change Management Institute, έναν ανεξάρτητο, παγκόσμιο οργανισμό από change managers.

Η ύλη της πιστοποίησης καλύπτει την θεωρία και την πρακτική εφαρμογή του change management, συμπεριλαμβανομένων:

 • Αλλαγή και Άτομα (change and the individual)
 • Αλλαγή και Οργανισμοί (change and the organization)
 • Επικοινωνία και Δέσμευση Εμπλεκομένων (communication and stakeholder engagement)
 • Η Αλλαγή στην Πράξη (change practice)


Ως Accredited Training Organization της APMG, η Critical Path διοργανώνει τόσο το σεμινάριο προετοιμασίας, όσο και την εξέταση για την πιστοποίηση Change Management Foundation, η οποία δίνεται κατά την διάρκεια του σεμιναρίου: στόχος της εξέτασης είναι να δείξει ο υποψήφιος ότι κατανοεί της έννοιες, τους όρους, τις αρχές, τα μοντέλα, τις προσεγγίσεις και τους ρόλους του Change Management. Η εξέταση έχει διάρκεια 40 λεπτά και αποτελείται από 50 multiple choice ερωτήσεις, με pass mark τις 25 ερωτήσεις (50%).

Οφέλη Σεμιναρίου

Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα:

 • Κατανοούν πως τα άτομα επηρεάζονται από την αλλαγή και θα μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές για να τους βοηθήσουν με την αλλαγή.
 • Αποκτήσουν επίγνωση για τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, την κουλτούρα, τα μοντέλα και τις διαδικασίες της αλλαγής.
 • Κατανοούν τις αιτίες της αλλαγής, τις δομές διακυβέρνησης των αλλαγών που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς, καθώς και το πώς να ορίσουν ένα όραμα αλλαγής (change vision).
 • Μάθουν για την διαδικασία συμμετοχής (engagement) των εμπλεκομένων και την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών και πλάνων επικοινωνίας.
 • Εκτιμούν την επίπτωση των αλλαγών στους οργανισμούς, και την δημιουργία και διατήρηση της θέλησης για αλλαγή.
 • Κατανοούν την σημασία του καθορισμένων ρόλων σε σχέση με την αλλαγή, και πώς να χτίσουν και να υποστηρίξουν μια αποτελεσματική ομάδα αλλαγής.
 • Κατανοούν το περιβάλλον του έργου (project) μέσα στο οποίο η αλλαγή υλοποιείται και ελέγχεται.
 • Έχουν εξασκηθεί με τα κατάλληλα τεστ και ασκήσεις και θα είναι έτοιμοι να δώσουν και να περάσουν τις εξετάσεις Change Management Foundation!
Εισηγητής

Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.
Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC).
Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται σε οργανωτικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι ή φιλοδοξούν να γίνουν Change Managers. Επίσης απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων change leaders, change “agents”, Business Change Managers, Programme / Project Managers, change support κ.α.

Περιεχόμενο
 • The Change Management Context
 • Change and the Individual (Change Curve, Endings – Beginnings, Motivation, Survival and Learning Anxieties, “types” of people…)
 • Change and the Organization (Metaphors, Lewin’s, Senge’s and Kotter’s Models, Change Roles/Agents, Culture, Emergent Change, Complex Systems…)
 • Stakeholder Strategy (Identification, Segmentation, Mapping, Management and Mobilization…) Communication and Engagement (Cognitive Bias, Communicating Change, Symbolic Systems, Best Practcie Guidelines, Channels, Communication Planning…)
 • Change Impact (Mc-Kinsey 7-S…)
 • Change Readiness. The Change Team
 • Effective Teams and Team Development
 • Preparing for Resistance (Types of Resistance, Psychological Contract, Change Planning…)
 • Defining What is to be Learned
 • Project Management – Change Initiatives, Projects and Programmes (Methodologies, Roles, Change Delivery Plans…)
 • Sustaining Change. Change Levers. Levels of Adoption
 • Reinforcing Systems
 • Foundation – Εξέταση σαράντα λεπτών.
Υλικό και Μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει την επίσημη έκδοση της APMG: "The Effective Change Manager’s Handbook". PMBOK Guide front cover

Επιπλέον, δίνονται πλήρεις σημειώσεις μαζί με ασκήσεις και υποστηρικτικό υλικό με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Το σεμινάριο είναι ιδιαίτερα πρακτικό, η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά, ενώ όλο το εκπαιδευτικό υλικό, τα βιβλία και η εξέταση είναι στα αγγλικά.