Προετοιμασία και εξέταση PRINCE2® 7 Practitioner


Σεμινάριο Ημερομηνίες Ώρες Χώρος Θέλω...
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2® Practitioner27, 30 Μαρτίου, 2, 6 Απριλίου (3 απογεύματα 18:00 - 21:15 και 1 Σάββατο 09:00 - 16:30)20Online μέσω zoom ή και σε τάξη (ανάλογα με τις συνθήκες)
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2® Practitioner2, 4, 6, 11 Φεβρουαρίου (3 απογεύματα 18:00 - 21:15 και 1 Σάββατο 09:00 - 16:30)20Online μέσω zoom ή και σε τάξη (ανάλογα με τις συνθήκες)
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2® Practitioner24, 26, 28, 30 Νοεμβρίου, 3 απογεύματα (18:00 - 21:15), 1 Σάββατο (09:00 - 16:30).20ζωντανό, οnline και σε τάξη

Previous 1 2 3 4 5 6 Next

Τα σεμινάρια γίνονται με βάση την τελευταία, 7η έκδοση του PRINCE2, η οποία πρόσφατα ανακοινώθηκε από την PeopleCert. Οι εξετάσεις με βάση την 6η έκδοση θα είναι διαθέσιμες για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2024. Διαβάστε αρχικές πληροφορίες για την νέα έκδοση εδώ!

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση!

AXELOS Logo

Περιγραφή Σεμιναρίου και Εξετάσεων

Από την πρώτη έκδοσή το 1996, η μεθοδολογία διαχείρισης έργων PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) αποτελεί μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη μεθοδολογία διαχείρισης έργων. Μπορεί να προσαρμοσθεί εύκολα σε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη έργων κάθε είδους. Πάνω από ένα εκατοmμύριο εξετάσεις PRINCE2 έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως μέχρι στιγμής.


Στο σεμινάριο καλύπτεται η τελευταία έκδοση της μεθοδολογίας, PRINCE2 7th edition, η οποία κυκλοφόρησε τον Σεπτεμβριο του 2023.


Practitioner: ο στόχος αυτού του επιπέδου είναι να πιστοποιήσει ότι ο υποψήφιος κατανοεί πως να εφαρμόσει και να εξειδικεύσει την μεθοδολογία PRINCE2 7 σε ένα συγκεκριμένο σενάριο έργου.

Η εξέταση, η οποία έχει σαν προαπαίτηση την επιτυχή εξέταση επιπέδου Foundation, αποτελείται από 68 multiple-choice ερωτήσεις για ένα συγκεκριμένο σενάριο έργου, σε 150 λεπτά (δυόμιση ώρες). Απαιτείται βαθμός επιτυχίας τουλάχιστον 60%, ενώ ο υποψήφιος έχει πρόσβαση στο επίσημο manual του PRINCE2.

Picture based on "PRINCE2 7: Managing Succesul Projects Global Best Practice", 2023 edition, by PeopleCert.
Οφέλη Σεμιναρίου

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Κατανοείτε την δομή, το περιεχόμενο και τα οφέλη του PRINCE2 7th edition.
 • Κατανοείτε την σημασία και θα μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους Ανθρώπους (People) στα έργα, οι οποίοι αποτελούν μια νέα ενότητα στο PRINCE2 7.
 • Γνωρίζετε τις 7 Αρχές (Principles), τις 7 Πρακτικές (Practices) και τις 7 Διεργασίες (Processes) του PRINCE2 7.
 • Κατανοείτε το περιεχόμενο των PRINCE2 7 Management Products, όπως επίσης τους ρόλους και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του PRINCE2 7.
 • Έχετε εξοικειωθεί με τις έννοιες του PRINCE2 7 μέσα από πρακτικά παραδείγματα και case studies.
 • Έχετε εξασκηθεί με τα κατάλληλα PRINCE2 7 τεστ και ασκήσεις.
 • Είστε έτοιμοι να δώσετε και να περάσετε τις εξετάσεις PRINCE2 7 Practitioner!

Εισηγητής

Γιάννης Βιθυνός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.


Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 Foundation και Practitoner, PM2 και IPMA-D. Επίσης, είναι κάτοχος και των πιστοποιήσεων Change Management Foundation και Practitioner.


Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και έχει εργαστεί σαν αξιολογητής για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους συμμετέχουν ή είναι υπεύθυνοι για έργα που υλοποιούνται σύμφωνα με τη μεθοδολογία PRINCE2 7 και επιθυμούν να προετοιμαστούν και να δώσουν τις εξετάσεις PRINCE2 7 Practitioner.


Το να έχετε περάσει τις εξετάσεις σε επίπεδο Foundation είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβετε μέρος στις εξετάσεις επιπέδου Practitioner.


Απαιτείται γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς όλο το υλικό και η εξέταση είναι στα Αγγλικά. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή

 • Μορφή, διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων.

PRINCE2 7: Principles

 • Ensure continued business justification
 • Learn from experience
 • Define roles, responsibilities and relationships
 • Manage by exception
 • Manage by stages
 • Focus on products
 • Tailor to suit the project

PRINCE2 7: People

PRINCE2 7: Practices

 • Business Case
 • Organizing
 • Plans
 • Quality
 • Risk
 • Issues
 • Progress

PRINCE2 7: Processes

 • Starting Up a Project
 • Directing a Project
 • Initiating a Project
 • Managing a Stage Boundary
 • Controlling a Stage
 • Managing Product Delivery
 • Closing a Project.

Seminar review, exam guidelines

Υλικό και Μεθοδολογία
PRINCE2 7 front cover

Η ύλη βασίζεται στο "PRINCE2 (7th edition): Managing Successful Projects Global Best Practice", το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2023.


Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει το Official Training Material (OTM) της PeopleCert με slides, σημειώσεις και ασκήσεις προετοιμασίας για την εξέταση


Τόσο το βιβλίο, με την μορφή e-book, όσο και το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκονται online.