Προετοιμασία και εξέταση PRINCE2® 7 Foundation


Σεμινάριο Ημερομηνίες Ώρες Χώρος Θέλω...
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2® Foundation16, 18, 23, 25, 27 Νοεμβρίου 2021 (4 απογεύματα 18:00 – 21:15, 1 Σάββατο 09:00 – 16:30)24Online μέσω zoom ή και σε τάξη (ανάλογα με τις συνθήκες)
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2® Foundation18, 21, 25 Οκτωβρίου 2021 (3 ημέρες 09:00 – 16:30)24Online μέσω zoom ή και σε τάξη (ανάλογα με τις συνθήκες)
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2® Foundation4, 6, 11, 13, 16 Οκτωβρίου 2021 (4 απογεύματα 18:00 – 21:15, 1 Σάββατο 09:00 – 16:30)24Online μέσω zoom ή και σε τάξη (ανάλογα με τις συνθήκες)

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Τα σεμινάρια γίνονται με βάση την τελευταία, 7η έκδοση του PRINCE2, η οποία πρόσφατα ανακοινώθηκε από την PeopleCert. Οι εξετάσεις με βάση την 6η έκδοση θα είναι διαθέσιμες για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2024. Διαβάστε αρχικές πληροφορίες για την νέα έκδοση εδώ!
Περιγραφή Σεμιναρίου και Εξετάσεων

Από την πρώτη έκδοσή το 1996, η μεθοδολογία διαχείρισης έργων PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) αποτελεί μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη μεθοδολογία διαχείρισης έργων. Μπορεί να προσαρμοσθεί εύκολα σε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη έργων κάθε είδους. Πάνω από ένα εκατοmμύριο εξετάσεις PRINCE2 έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως μέχρι στιγμής.


Στο σεμινάριο καλύπτεται η τελευταία έκδοση της μεθοδολογίας, PRINCE2 7th edition, η οποία κυκλοφόρησε τον Σεπτεμβριο του 2023.


Foundation: ο στόχος αυτού του επιπέδου είναι να πιστοποιήσει ότι ο υποψήφιος έχει την κατάλληλη γνώση και κατανόηση για να εργασθεί αποτελεσματικά σαν μέλος μιας ομάδας έργου σε περιβάλλον PRINCE2 7. Το επίπεδο πιστοποίησης Foundation είναι προαπαίτηση για το επόμενο επίπεδο πιστοποίησης, το Practitioner.

Η εξέταση, η οποία γίνεται online, αποτελείται από 60 multiple-choice ερωτήσεις σε 60 λεπτά. Απαιτείται σωστή απάντηση σε τουλάχιστον 60% των ερωτήσεων, ενώ ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει μαζί του κανένα βοήθημα.

Picture based on "PRINCE2 7: Managing Succesul Projects Global Best Practice", 2023 edition, by PeopleCert.
Οφέλη Σεμιναρίου

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Κατανοείτε την δομή, το περιεχόμενο και τα οφέλη του PRINCE2 7th edition.
 • Κατανοείτε την σημασία και θα μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους Ανθρώπους (People) στα έργα, οι οποίοι αποτελούν μια νέα ενότητα στο PRINCE2 7.
 • Γνωρίζετε τις 7 Αρχές (Principles), τις 7 Πρακτικές (Practices) και τις 7 Διεργασίες (Processes) του PRINCE2.
 • Κατανοείτε το περιεχόμενο των εγγράφων του PRINCE2 7, όπως επίσης τους ρόλους και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.
 • Έχετε εκπαιδευτεί με βάση το επίσημο υλικό προετοιμασίας της PeopleCert.
 • Έχετε εξοικειωθεί με τις έννοιες του PRINCE2 7 μέσα από πρακτικά παραδείγματα και case studies.
 • Έχετε εξασκηθεί με τα κατάλληλα PRINCE2 7 τεστ και ασκήσεις.
 • Είστε έτοιμοι να δώσετε και να περάσετε τις εξετάσεις PRINCE2 7 Foundation!

Εισηγητής

Γιάννης Βιθυνός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.


Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 Foundation και Practitoner, PM2 και IPMA-D. Επίσης, είναι κάτοχος και των πιστοποιήσεων Change Management Foundation και Practitioner.


Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και έχει εργαστεί σαν αξιολογητής για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους διαχειρίζονται, συνεργάζονται ή συμμετέχουν σε έργα, και επιθυμούν να γνωρίσουν την μεθοδολογία PRINCE2 7 και να προετοιμαστούν και να δώσουν τις εξετάσεις PRINCE2 7 Foundation.


Δεν υπάρχουν εργασιακές ή άλλες προϋποθέσεις για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο και να λάβετε μέρος στις εξετάσεις επιπέδου Foundation.


Απαιτείται γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς όλο το εκπαιδευτικό υλικό και η εξέταση είναι στα Αγγλικά. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή

 • Τι είναι η μεθοδολογία PRINCE2 7;
 • Μορφή, διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων.

Βασικές Έννοιες

 • Τι είναι έργο;
 • Τι είναι διαχείριση έργου;
 • Το περιβάλλον των έργων
 • Χαρακτηριστικά και οφέλη του PRINCE2 7

PRINCE2 7: Principles

 • Ensure continued business justification
 • Learn from experience
 • Define roles, responsibilities and relationships
 • Manage by exception
 • Manage by stages
 • Focus on products
 • Tailor to suit the project

PRINCE2 7: People

PRINCE2 7: Practices

 • Business Case
 • Organizing
 • Plans
 • Quality
 • Risk
 • Issues
 • Progress

PRINCE2 7: Processes

 • Starting Up a Project
 • Directing a Project
 • Initiating a Project
 • Managing a Stage Boundary
 • Controlling a Stage
 • Managing Product Delivery
 • Closing a Project.

Seminar review, exam guidelines

Υλικό και Μεθοδολογία
PRINCE2 7 front cover

Η ύλη βασίζεται στο "PRINCE2 (7th edition): Managing Successful Projects Global Best Practice", το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2023.


Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει το Official Training Material (OTM) της PeopleCert με slides, σημειώσεις και ασκήσεις προετοιμασίας για την εξέταση


Τόσο το βιβλίο, με την μορφή e-book, όσο και το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκονται online.