Προετοιμασία και εξέταση PRINCE2® Foundation


Σεμινάριο Ημερομηνίες Ώρες Χώρος Θέλω...
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2® Foundation 6th edition28, 30 Ιουνίου, 3, 5, 7 Ιουλίου (4 απογεύματα 18:00 – 21:15, 1 Σάββατo 09:00 – 16:30)24Online μέσω zoom ή και σε τάξη (ανάλογα με τις συνθήκες)
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2® Foundation 6th edition11, 13, 15, 18, 20 Μαΐου (4 απογεύματα 18:00 – 21:15, 1 Σάββατo 09:00 – 16:30)24Online μέσω zoom ή και σε τάξη (ανάλογα με τις συνθήκες)
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2® Foundation 6th edition21, 23, 26 Απριλίου (3 ημέρες 09:00 – 16:30)24Online μέσω zoom ή και σε τάξη (ανάλογα με τις συνθήκες)

Previous 1 2 3 4 5 6 Next

Το σεμινάριο του Σεπτεμβρίου 2023 θα είναι τo τελευταίο που θα γινει με βάση την 6η έκδοση του PRINCE2. Από τον Νοέμβριο 2023, τα σεμινάρια θα γίνονται με βάση την 7η έκδοση, η οποία μόλις ανακοινώθηκε από την PeopleCert. Οι εξετάσεις με βάση την 6η έκδοση θα είναι διαθέσιμες για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2024. Διαβάστε αρχικές πληροφορίες για την νέα έκδοση εδώ!
Περιγραφή Σεμιναρίου και Εξετάσεων

Η μεθοδολογία διαχείρισης έργων PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) αποτελεί το de facto standard του project management στη Μεγάλη Βρετανία, και η εξάπλωσή του πλέον είναι παγκόσμια. Μπορεί να προσαρμοσθεί εύκολα σε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη έργων κάθε είδους. Πάνω από ένα εκατοmμύριο εξετάσεις PRINCE2 έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως μέχρι στιγμής. Στο σεμινάριο καλύπτεται η τελευταία έκδοση της μεθοδολογίας, PRINCE2 6th edition.


Foundation: ο στόχος αυτού του επιπέδου είναι να πιστοποιήσει ότι ο υποψήφιος έχει την κατάλληλη γνώση και κατανόηση για να εργασθεί αποτελεσματικά σαν μέλος μιας ομάδας έργου σε περιβάλλον PRINCE2. Το επίπεδο πιστοποίησης Foundation είναι προαπαίτηση για το επόμενο επίπεδο πιστοποίησης, το Practitioner.

Η εξέταση, η οποία γίνεται στο τέλος του σεμιναρίου, αποτελείται από 60 multiple-choice ερωτήσεις σε 60 λεπτά. Απαιτείται σωστή απάντηση σε τουλάχιστον 55% των ερωτήσεων, ενώ ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει μαζί του κανένα βοήθημα.

Οφέλη Σεμιναρίου

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Κατανοείτε την δομή, το περιεχόμενο και τα οφέλη του PRINCE2 6th edition.
 • Γνωρίζετε τις 7 Αρχές (Principles), τα 7 Θέματα (Themes) και τις 7 Διεργασίες (Processes) του PRINCE2.
 • Κατανοείτε το περιεχόμενο των PRINCE2 Management Products, όπως επίσης τους ρόλους και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του PRINCE2..
 • Έχετε εξοικειωθεί με τις έννοιες του PRINCE2 μέσα από πρακτικά παραδείγματα και case studies.
 • Έχετε εξασκηθεί με τα κατάλληλα PRINCE2 τεστ και ασκήσεις.
 • Είστε έτοιμοι να δώσετε και να περάσετε τις εξετάσεις PRINCE2 Foundation!

Εισηγητής

Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.
Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC).
Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους συνεργάζονται ή συμμετέχουν σε έργα που υλοποιούνται σύμφωνα με τη μεθοδολογία PRINCE2 και επιθυμούν να προετοιμαστούν και να δώσουν τις εξετάσεις PRINCE2 Foundation.
Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο και να λάβετε μέρος στις εξετάσεις επιπέδου Foundation.
Απαιτείται γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς όλο το υλικό και η εξέταση είναι στα Αγγλικά. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Περιεχόμενο
 • Τι είναι η μεθοδολογία PRINCE2;
 • Μορφή, διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων.

Βασικές Έννοιες

 • Ορισμός και χαρακτηριστικά των έργων.
 • Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων. Τι διαχειριζόμαστε;
 • Ενσωμάτωση του PRINCE2 σε οργανισμούς και έργα
 • PRINCE2 σε προγράμματα και μικρά έργα
 • Οργάνωση και ρόλοι στο project management.
 • Δομή και οφέλη του PRINCE2.

Τα 7 principles (αρχές) του PRINCE2

 • Ορισμοί και παραδείγματα.
Copyright © AXELOS Limited 2017. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. (Figure 1.1 The structure of PRINCE2®, Managing Succesul Projects with PRINCE2® p. 3).

Τα 7 themes (θεματικές ενότητες) του PRINCE2

 • Business Case
 • Organization
 • Quality
 • Plans
 • Risk
 • Change
 • Progress

Τα 7 processes (διεργασίες) του PRINCE2

 • Starting Up
 • Directing
 • Initiating
 • Managing a Stage Boundary
 • Controlling a Stage
 • Managing Product Delivery
 • Closing a Project.

ΕΞΕΤΑΣH PRINCE2

 • Foundation – Εξέταση μίας ώρας
Υλικό και Μεθοδολογία
MSPwP2 front cover PRINCE2 made simple front cover

Η ύλη βασίζεται στο "Managing Successful Projects with PRINCE2 (6th edition)", το οποίο κυκλοφόρησε το 2017.


Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει την επίσημη έκδοση "Managing Successful Projects with PRINCE2 (6th edition)", καθώς και το βιβλίο “PRINCE2 Made Simple: Updated 2017 Version” του I. Lawson (108 σελ.).

Επίσης, δίνονται πλήρεις σημειώσεις μαζί με ασκήσεις και πολύ υποστηρικτικό υλικό με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή προετοιμασία.