Εκπαίδευση, πιστοποίηση και υπηρεσίες Project Management!

Πιστοποιημένη προετοιμασία για τις εξετάσεις Project Management Professional (PMP) και Certified Associate in Project Management (CAPM)!


Τα σεμινάρια βασίζονται στις τελευταίες εκδόσεις των αντίστοιχων Exam Content Outlines. Για το PMP καλύπτονται τόσο η πιο πρόσφατη 7η έκδοση του PMBOK Guide όσο και τα Agile Practice Guide και Process Groups Practice Guide.

Προγραμματισμένα σεμινάρια (online):

Σεμινάριο Ημερομηνίες
Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης CAPM22, 27, 29 Νοεμβρίου 2023 (3 ημέρες 09:00 - 16:30)


Previous 1 2

Η πιο πρόσφατη έκδοση της πιστοποίησης Project Management Professional (PMP) από το Project Management Institute (PMI) είναι οργανωμένη σε τρια domains: people, process και business environment.


Η Critical Path ως Authorized Training Partner του PMI παρέχει ένα πλήρες σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις PMP με πρωτότυπο έντυπο και ψηφιακό υλικό και ασκήσεις, αλλά και με υλικό και ασκήσεις από το ίδιο το PMI!

Η μέθοδος project management PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) 6th edition της AXELOS παρέχει μια πρακτική διαδικασία (με συγκεκριμένα βήματα, έγγραφα, ρόλους κλπ) για κάθε τύπο έργου. Παρέχονται οι πιστοποιήσεις PRINCE2 Foundation και PRINCE2 Practitioner.


Από τον Νοέμβριο 2023, θα παρέχεται εκπαίδευση στην νέα 7η έκδοση του PRINCE2 που μόλις ανακοινώθηκε από την PeopleCert!


Η Critical Path είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έγινε Authorized Training Organization για εκπαιδεύσεις PRINCE2!

Η agile προσέγγιση στην υλοποίηση έργων επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση αλλαγών στις απαιτήσεις και το περιβάλλον του έργου. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιβάλλοντα όπου το τελικό περιεχόμενο του έργου δεν είναι δυνατό ή επιθυμητό να καθοριστεί από την αρχή του έργου, αλλά προκύπτει σταδιακά στην πορεία του έργου.

Η πιστοποίηση Agile Certified Practitioner από το PMI (PMI-ACP) αποτελεί την πιο πλήρη εξέταση όλων των πλευρών της agile προσέγγισης.

Τα νέα μας!
Τα νέα μας!
2023-07-29: Εκπαίδευση με βάση την νέα 7η έκδοση της μεθόδου PRINCE2!
2023-01-23: Η Critical Path χορηγός στο Συνέδριο του PMI Greece Chapter.
2021-11-05: Παρουσίαση στο Συνέδριο "PMI Greece Annual Project Management Conference 2021"
2021-10-12: Έναρξη διαλέξεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διοίκηση Έργων & Ανάπτυξη Προϊόντων" στο Πανεπιστήμιο Πειραιά!
2021-09-20: "Robotic Process Automation in Project Management": συμμετοχή στο πάνελ των ομιλητών.
2021-05-28: Παρουσίαση στο ReGeneration Academy for Food Innovation.

Τα νέα μας!
Project Management blog!
2020-10-05: Implementing continuous improvement in projects
2020-09-07: Supporting project stakeholders through change
2020-07-10: From waterfall to agile: project lifecycles explained!
2020-06-17: Not deliverables but benefits and value