Η Critical Path, από το 2006, προσφέρει εκπαίδευση, πιστοποίηση, consulting και coaching στη διαχείριση έργων! - Τηλέφωνο: 210 654 1727

Ποιό είναι το κατάλληλο σεμινάριο για τις ανάγκες και την εμπειρία μου στη διαχείριση έργων;


Τι εκφράζει καλύτερα τις ανάγκες σας;

Θέλετε ένα εισαγωγικό και πρακτικό σεμινάριο πάνω στη διαχείριση έργων;
Σε αυτή την περίπτωση, το πιο κατάλληλο σεμινάριο για να παρακολουθήσετε είναι το: Βασικά θέματα project management και MS Project.

Θέλετε πιστοποίηση στη Διαχείριση Έργων και έχετε σημαντική εμπειρία στη διαχείριση έργων;
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριό μας που θα σας επιστρέψει να δώσετε τις εξετάσεις για την πιστοποίηση Project Management Professional (PMP) του Project Management Institute (PMI): Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMP. Για να συμμετέχετε στις εξετάσεις πιστοποίησης PMP, θα πρέπει να έχετε εμπειρία τουλάχιστον τρία χρόνια σαν υπεύθυνοι έργου.

Θέλετε πιστοποίηση στη Διαχείριση Έργων αλλά δεν έχετε μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων;
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριo και να δώσετε τις εξετάσεις PRINCE2 Foundation, οι οποίες δίνονται στο τέλος του σεμιναρίου στα γραφεία μας: Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Foundation. Δεν προαπαιτείται κάποια εμπειρία σαν υπεύθυνος έργου για συμμετοχή στην εξέταση αυτή.
Εναλλακτικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο για την προετοιμασία πιστοποίησης PMP, αλλά να δώσετε την εξέταση Certified Associate in Project Manageent (CAPM) του PMI, η οποία δεν προαπαιτεί εμπειρία σαν project manager.
Επίσης, έσοντας περάσσει την πιστοποίηση PRINCE2 Foundation, Μπορείτε να δώσετε και για την πιστοποίηση Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Practitioner.

Θέλετε να μάθετε σε βάθος ένα από τα πιο δημοφιλή λογισμικά για διαχείριση έργων;
Μπορείτε να συμμετέχετε στο σεμινάριο: Microsoft Project 2013/2016. Η εκπαίδευση γίνεται με πρακτικό τρόπο χρησιμοποιώντας το ίδιο το λογισμικό, μέσα από μια σειρά πρακτικών εφαρμογών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες - είτε είστε ιδιώτες, είτε εταιρίες!

AXELOS®, the AXELOS logo®, the AXELOS swirl logo® and PRINCE2® are all registered trademarks of AXELOS Limited
The PMI Registered Education Provider logo , PMI, PMI-ACP, PMP, PMBOK Guide are registered trade marks of the Project Management Institute, Inc

AXELOS A.T.O.
PMI R.E.P.
APMG Change Management