Η Critical Path, από το 2006, προσφέρει εκπαίδευση, πιστοποίηση, consulting και coaching στη διαχείριση έργων! - Τηλέφωνο: 210 654 1727

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή
Στόχος αυτού του εγγράφου είναι να παρουσιάσει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Critical Path ΜΕΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού νόμου “General Data Protection Regulation”, γνωστού σαν GDPR.

Γενικές Αρχές
Η γενική αρχή της Critical Path είναι ότι δεν καταγράφει ούτε χρησιμοποιεί κανένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο όπως π.χ. πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις. Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα όπως email, τηλέφωνο, οικονομικά και επαγγελματικά στοιχεία, η Critical Path καταγράφει και επεξεργάζεται μόνα όσα είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο (π.χ. για την έκδοση παραστατικών) και όσα απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργίας της (π.χ. στοιχεία όσων συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και εξετάσεις πιστοποίησης).

Εταιρική Ιστοσελίδα
Η παρούσα πολιτική GDPR είναι αναρτημένη στο εταιρικό site της εταιρείας. Η Critical Path δεν καταγράφει τους χρήστες του εταιρικού της site (www.criticalpath.gr). Οποιοσδήποτε επικοινωνεί με την εταιρία μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας, το κάνει με δική του θέληση, είτε για την εγγραφή του σε κάποιο σεμινάριο, είτε για να ζητήσει πληροφορίες. Η επικοινωνία γίνεται με την αντίστοιχη φόρμα, πάνω στην οποία υπάρχει σύνδεσμός στην παρούσα πολιτική. Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την επικοινωνία είναι:
• Ονοματεπώνυμο
• Email
• Τηλέφωνο
Τα παραπάνω στοιχεία ζητούνται για την διευκόλυνση της επικοινωνίας και της πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Τα στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται αυτομάτως για την εισαγωγή σε κάποια λίστα ενημέρωσης (“newsletter”), παρά μόνο αν το ζητήσει ρητά ο επικοινωνών. Η Critical Path χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της online πλατφόρμας Google Analytics, οι οποίες παρέχουν πλήρως ανώνυμες πληροφορίες για τους χρήστες της εταιρικής ιστοσελίδας. Καταγράφονται στοιχεία όπως το ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες, πόση ώρα μένουν οι χρήστες στην ιστοσελίδα, αν η πρόσβαση γίνεται από υπολογιστή λη κινητό, αλλά δεν καταγράφεται κανένα προσωπικό στοιχείο όπως π.χ. όνομα κλπ.

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
Η Critical Path καταγράφει μόνο εκείνα τα προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των υπηρεσιών της. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στον κάθε συμμετέχοντα, μια και παρέχονται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν:
• Ονοματεπώνυμο
• Email
• Τηλέφωνο
• Οικονομικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση).
Τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν στην έκδοση παραστατικών κρατούνται (π.χ. μέσα στο μπλοκ των παραστατικών) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια υπογράφουν στα παρουσιολόγια των σεμιναρίων, έτσι ώστε να υπάρχει καταγραφή ότι όντως συμμετείχαν, και έτσι να μπορέσουν να πάρουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης ή να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης.

Προστασία Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται σε φυσική μορφή (π.χ. παρουσιολόγια, παραστατικά), φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο μέσα στην εταιρεία. Ο χώρος αυτός είναι ξεχωριστός, κλειδώνεται, και στον χώρο αυτό έχει πρόσβαση μόνο όποιος απαιτείται. Κανένας συμμετέχον δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία των άλλων συμμετεχόντων. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα (π.χ. αιτήσεις συμμετοχής), φυλάσσονται σε συγκεκριμένο υπολογιστή, στον οποίο έχει πρόσβαση μόνο όποιος απαιτείται. Τόσο ο συγκεκριμένος υπολογιστής, όσο και κάθε υπολογιστής προστατεύεται από ισχυρό password.

Τρίτα Μέρη
Η Critical Path χρησιμοποιεί εξωτερικό λογιστικό γραφείο, το οποίο εφαρμόζει πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης, το web hosting, συμπεριλαμβανομένου και του email hosting γίνεται από εξωτερική εταιρεία, η οποία εφαρμόζει πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος
Υπεύθυνος για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Critical Path είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Γιάννης Βιθυνός.

AXELOS®, the AXELOS logo®, the AXELOS swirl logo® and PRINCE2® are all registered trademarks of AXELOS Limited
The PMI Registered Education Provider logo , PMI, PMI-ACP, PMP, PMBOK Guide are registered trade marks of the Project Management Institute, Inc

AXELOS A.T.O.
PMI R.E.P.
APMG Change Management