Η Critical Path, από το 2006, προσφέρει εκπαίδευση, πιστοποίηση, consulting και coaching στη διαχείριση έργων! - Τηλέφωνο: 210 654 1727
Όλα μας τα σεμινάρια προσφέρονται online, ζωντανά μέσω σύγχρονου live streaming! Ομοίως μπορείτε να δώσετε τις εξετάσεις PRINCE2 και Change Management κατευθείαν από τον υπολογιστή σας!

Ένα σύντομο εταιρικό προφίλ της Critical Path ΜΕΠΕ

Τελευταία ενημέρωση σελίδας: June 20 2019. Κατεβάστε το εταιρικό μας προφίλ!

Σύντομη Παρουσίαση

Η Critical Path Consulting & Training είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία από το 2006 εστιάζει την δραστηριότητά της αποκλειστικά στη Διαχείριση Έργων και της εφαρμογές της, προσφέροντας ένα εύρος υπηρεσιών Εκπαίδευσης, Consulting και Outsourcing.

Ο στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε οτιδήποτε σχετίζεται με την διαχείριση των έργων τους: εκπαίδευση, οργανωτική ανάπτυξη, δημιουργία Γραφείου Διαχείρισης Έργων (PMO), διαχείριση προγραμμάτων και χαρτοφυλακίων έργων, καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασιών, αξιολόγηση, επιλογή, σχεδιασμός και παρακολούθηση, αποτίμηση, διαχείριση κινδύνων κλπ.

Μείωση κόστους, τήρηση προδιαγραφών, βελτίωση ποιότητας, καλύτερος έλεγχος, αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη και του προσωπικού, αύξηση επενδυτικής απόδοσης είναι κάποια από τα οφέλη της συστηματικής διαχείρισης έργων, προγραμμάτων και χαρτοφυλακίου έργων.

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η εξειδίκευσή μας στη διαχείριση έργων: εξυπηρετούμε συνολικά όλες τις πλευρές των έργων, συνδυάζοντας τις αποτελεσματικότερες διεθνείς μεθοδολογίες και την πρακτική εμπειρία με εξειδικευμένους και ικανούς συνεργάτες. Στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται μερικοί από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μερικές ενδεικτικές Συμβουλευτικές μας υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

 • Ανάπτυξη Γραφείου Διαχείρισης Έργων (Project Management Office, PMO). Προτείνεται ο αποτελεσματικότερος τρόπος δημιουργίας, οργάνωσης και έναρξης λειτουργίας ενός Γραφείου Διαχείρισης Έργων. Ετοιμάζεται αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων του PMO σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διαδικασίες, εργαλεία, φόρμες κλπ.
 • Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και στόχων. Ανάπτυξη βέλτιστης μεθοδολογίας και διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή best practices όπως αυτά εκφράζονται από τους οργανισμούς Project Management. Εφαρμογή των διαδικασιών σε πληροφορικά συστήματα (MS Project, Primavera, σύνδεση με SAP κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Διαχείριση Ποιότητας Έργων. Ανάπτυξη διαδικασιών και Εγχειριδίου Ποιότητας. Δείκτες ποιότητας έργου, λίστες ελέγχου, έλεγχοι και επιθεωρήσεις. Ανάπτυξη Σχεδίου Ποιότητας Έργου κλπ.
 • Διαχείριση Κινδύνων Έργων. Ανάπτυξη διαδικασιών Risk Management. Υποστήριξη στην φάση της αναγνώρισης, ανάλυσης, σχεδιασμού προληπτικών / διορθωτικών μέτρων. Παρακολούθηση, αποτίμηση και βελτίωση της διαδικασίας. Χρήση εμπορικών εργαλείων risk management.
 • Υποστήριξη Υποβολής Προτάσεων. Προετοιμασία του τμήματος που σχετίζεται με το Project Management για την υποβολή προτάσεων σε διαγωνισμούς. Πλήρης προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), υποβολή προτάσεων και παρακολούθηση Έργων.
 • Επιλογή Διαχειριστή Έργων. Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία, από την δημοσίευση της αγγελίας μέχρι την προτεινόμενη λίστα υποψηφίων, ή βοηθούμε με εξειδικευμένες εξετάσεις γνώσεων και εμπειρίας στη Διαχείριση Έργων ανάμεσα στους προεπιλεγμένους υποψήφιους.

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Οι Εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες καλύπτουν όλες τις πλευρές της Διαχείρισης Έργων, τόσο σε εισαγωγικό όσο και σε προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο.

H εταιρεία μας είναι Registered Education Provider® του Project Management Institute® (PMI).

Επίσης, η Critical Path είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποιήθηκε σαν Accredited Training Organization για εκπαίδευση και εξετάσεις PRINCE2®. Μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι προσφερόμενων σεμιναρίων:

 • Βασικά Θέματα Διαχείρισης Έργων.
 • Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης Project Management Professional (PMP), Agile Certified Practitioner® (PMI-ACP) κ.α. του PMI.
 • Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Foundation & Practitioner της AXELOS.
 • Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης Change Management Foundation & Practitioner (APMG/CMI).
 • Διαχείριση Κινδύνων Έργων, Soft Skills στη Διαχείριση Έργων, Time Management…
 • Microsoft Project 2013 κ.α.
Όλες οι παραπάνω εκπαιδεύσεις μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, εμπειρίες, απαιτήσεις κλπ του κάθε οργανισμού. Τα γενικά θέματα μπορούν να συνδυαστούν με κάποιο συγκεκριμένο έργο ή με τη χρήση κάποιου λογισμικού Διαχείρισης Έργων.

Υπεύθυνος Εταιρείας

Yiannis Vithynos face Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Critical Path Consulting & Training Μ.ΕΠΕ είναι ο Γιάννης Βιθυνός MSc, PMP, PMI-ACP, IPMA-D, PRINCE2P, CMP, MCTS. Έχει υπάρξει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του Project Management Institute και μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του International Project Management Association).
Μεταξύ 2008 και 2011 ήταν αξιολογητής του παγκοσμίου βραβείου αριστείας IPMA Project Excellence Award. Επίσης, ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2006.

Τοποθεσία

Διεύθυνση
Λ. Κηφισίας 108, 115 26 Αμπελόκηποι, Αθήνα
(πλησίον Μετρό Πανόρμου)

Τηλεφωνο: 210 654 1727
AXELOS®, the AXELOS logo® and the AXELOS swirl logo® are registered trademarks of AXELOS Limited
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional, PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM, PMI-SP, PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession, the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle are marks of the Project Management Institute, Inc.
The APMG International Change Management and Swirl Device Logo is a trade mark of The APM Group Ltd, used under permission of The APM Group Ltd. All rights reserved
AXELOS A.T.O.
PMI R.E.P.
APMG Change Management