Ταυτότητα

Η Critical Path Consulting & Training από το 2006 εστιάζει την δραστηριότητά της αποκλειστικά στην Διαχείριση Έργων, Προγραμμάτων και Χαρτοφυλακίου Έργων, προσφέροντας ένα εύρος Συμβουλευτικών, Εκπαιδευτικών, Τεχνικών και Outsourcing / Insourcing υπηρεσιών, αλλά και αντιπροσωπεύοντας παγκοσμίου κλάσεως λογισμικά (Agile Project & Lifecycle Management της Version One, και Risk & Decision Management της Palisade).

Είναι Registered Education Provider (R.E.P.) του Project Management Institute (PMI)®.

Επίσης, είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία ο οποία έγινε Accredited Training Organization (A.T.O.) από την APMG για παροχή εκπαίδευσης και υλοποίηση εξετάσεων PRINCE2® Foundation και Practitioner.

Η υποστήριξη που παρέχει καλύπτει όλες τις πλευρές του project management:

  • Εκπαίδευση (εισαγωγικά θέματα, πιστοποίηση, εξειδικευμένα θέματα, λογισμικό κ.α.).
  • Οργανωτική Ανάπτυξη.
  • Δημιουργία Γραφείου Διαχείρισης Έργων (Project Management Office - PMO).
  • Καθορισμός Μεθοδολογίας και Διαδικασιών.
  • Ανάληψη Διαχείρισης Έργου ή εξωτερικού PMO.
  • Αξιολόγηση Έργων κ.α.

 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Critical Path είναι η εξειδίκευσή της στη διαχείριση έργων: εξυπηρετεί συνολικά και αποκλειστικά όλες τις πλευρές των έργων, διαθέτει μεγάλο θεωρητικό υπόβαθρο και πρακτική εμπειρία με εξειδικευμένους, έμπειρους και ικανούς συνεργάτες.

Ανάμεσα στους πελάτες της Critical Path ανήκουν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδος.

Τα οικονομικά στοιχεία και οι ισολογισμοί της εταιρείας βρίσκονται εδώ: 2012, 2013, 2014

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 16, 17, 22, 23, 24 Νοεμβρίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation και Practitioner: 4, 5, 11, 12, 18 Δεκεμβρίου, 5 ημέρες (09:00 – 17:00).  Οι εξετάσεις δίνονται την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19 Δεκεμβρίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.


 REP_color    PRINCE2 APMG ATO Logo   AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.