Νέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εκτύπωση

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation και Practitioner: 17, 18, 20, 21, 28 Ιουλίου, 5 ημέρες (09:00 – 17:00). Οι εξετάσεις δίνονται την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 19, 24, 26 Ιουλίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Microsoft Project 2013: 18, 25, 26, 27 Ιουλίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15)


Microsoft Project 2013: 30, 31 Αυγούστου, 4, 5 Σεπτεμβρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15)

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 7, 8, 13, 14, 15 Σεπτεμβρίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation και Practitioner: 11, 13, 16, 18, 20, 22, 30 Σεπτεμβρίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00).  Οι εξετάσεις δίνονται την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23 Οκτωβρίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation και Practitioner: 9, 10, 16, 17, 23 Οκτωβρίου, 5 ημέρες (09:00 – 17:00).  Οι εξετάσεις δίνονται την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 19, 20, 27 Οκτωβρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

 

 

 

PRINCE2 APMG ATO Logo

Change Management Logo

 

  • Όλα τα σεμινάριά μας (συμπεριλαμβανομένου e-learning) μπορούν να επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ 0,24%.
  • Η εκπαίδευση σε τάξη υλοποιείται στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (Αμπελόκηποι).
  • Υπάρχει έκπτωση για περισσότερες συμμετοχές από την ίδια εταιρεία σε ένα σεμινάριο.
  • Είναι δυνατή η οργάνωση των σεμιναρίων μέσα στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
  • Υπάρχουν ειδικές τιμές για προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές σε επιλεγμένα σεμινάρια.

 

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation και Practitioner: 17, 18, 20, 21, 28 Ιουλίου, 5 ημέρες (09:00 – 17:00). Οι εξετάσεις δίνονται την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 19, 24, 26 Ιουλίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Microsoft Project 2013: 18, 25, 26, 27 Ιουλίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15)


Microsoft Project 2013: 30, 31 Αυγούστου, 4, 5 Σεπτεμβρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15)

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 7, 8, 13, 14, 15 Σεπτεμβρίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation και Practitioner: 11, 13, 16, 18, 20, 22, 30 Σεπτεμβρίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00).  Οι εξετάσεις δίνονται την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23 Οκτωβρίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation και Practitioner: 9, 10, 16, 17, 23 Οκτωβρίου, 5 ημέρες (09:00 – 17:00).  Οι εξετάσεις δίνονται την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 19, 20, 27 Οκτωβρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).


 REP_color    PRINCE2 APMG ATO Logo   AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.