Διεύθυνση

Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής είναι ο Γιάννης Βιθυνός PMP, PMI-ACP, PRINCE2, IPMA-D, MCTS.

 Yiannis_-_face_professional_2

Ο Γ. Βιθυνός είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, έχει M.Sc. από το Πανεπιστήμιο του Essex στην Μ. Βρετανία.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση έργων υψηλής τεχνολογίας αξίας εκατομμυρίων ευρώ σε Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, σε έργα της ΚτΠ, στην Ενέργεια κ.α.

Έχει εργαστεί στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, και μόνο μέσα στα τέσσερα τελευταία χρόνια έχει πάνω από 3000 ώρες εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής εμπειρίας σε Διαχείριση Έργων.

Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI σαν Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος Επαγγελματικής Ανάπτυξης (2008-2010), ενώ ήταν μέλος και του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου (2012-2014).

Είναι μέλος του ΕΔΔΕ, ελληνικού Member Association του IPMA, και αξιολογητής του παγκόσμιου βραβείου αριστείας στο Project Management IPMA Project Excellence Award από το 2008.

Ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2006.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

 

 REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.