Διεύθυνση

Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής είναι ο Γιάννης Βιθυνός PMP, PMI-ACP, PRINCE2, IPMA-D, MCTS.

 Yiannis_-_face_professional_2

Ο Γ. Βιθυνός είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, έχει M.Sc. από το Πανεπιστήμιο του Essex στην Μ. Βρετανία.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση έργων υψηλής τεχνολογίας αξίας εκατομμυρίων ευρώ σε Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, σε έργα της ΚτΠ, στην Ενέργεια κ.α.

Έχει εργαστεί στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, και μόνο μέσα στα τέσσερα τελευταία χρόνια έχει πάνω από 3000 ώρες εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής εμπειρίας σε Διαχείριση Έργων.

Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI σαν Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος Επαγγελματικής Ανάπτυξης (2008-2010), ενώ ήταν μέλος και του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου (2012-2014).

Είναι μέλος του ΕΔΔΕ, ελληνικού Member Association του IPMA, και αξιολογητής του παγκόσμιου βραβείου αριστείας στο Project Management IPMA Project Excellence Award από το 2008.

Ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2006.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 16, 17, 22, 23, 24 Νοεμβρίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation και Practitioner: 4, 5, 11, 12, 18 Δεκεμβρίου, 5 ημέρες (09:00 – 17:00).  Οι εξετάσεις δίνονται την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19 Δεκεμβρίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.


 REP_color    PRINCE2 APMG ATO Logo   AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.