MS Project 2013

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει αναλυτικά το πλέον δημοφιλές λογισμικό για την διαχείριση έργων, το Microsoft Project 2013, ενώ καλύπτονται και οι εκδόσεις MS Project 2016 αλλά και MS Project 2010.

Το σεμινάριο είναι 100% πρακτικό, και υλοποιείται πάνω σε υπολογιστή: κάθε εκπαιδευόμενος έχει το δικό του laptop το οποίο και χρησιμοποιεί από την αρχή μέχρι και το τέλος του σεμιναρίου.

Οι τελευταίες εκδόσεις του MS Project είναι ιδιαίτερα ισχυρές, και περιλαμβάνουν λειτουργίες οι οποίες μπορούν να καλύψουν πλήρως όλες τις φάσεις ακόμα και των πιο μεγάλων και σύνθετων έργων.

Παράλληλα με την εκπαίδευση πάνω στο λογισμικό, γίνεται και σύνδεση με την αντίστοιχη θεωρία και αναλύονται οι βάσεις του Project Management με εργαλεία όπως τα Work Breakdown Structure, διαγράμματα Gantt, ιστογράμματα πόρων, χρηματοροές (cash flows) κ.α.

Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνει αναλυτικές σημειώσεις, συνοπτικούς οδηγούς, ασκήσεις και ερωτήσεις.

Ακόμα, στο σεμινάριο περιλαμβάνονται ένας μεγάλος αριθμός από ηλεκτρονικά αρχεία έτοιμα προς χρήση, καθώς και ενδεικτικές ασκήσεις προετοιμασίας για όπους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην πιστοποίηση 74-343 της Microsoft, “Microsoft Project 2013, Managing Projects”.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Aπευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να μάθουν το MS Project με αποτελεσματικό τρόπο, κατανοώντας δηλαδή πως τα χαρακτηριστικά του λογισμικού συνδέονται με την συνολική μεθοδολογία του project management.

Το σεμινάριο δεν προαπαιτεί γνώση κάποιου συγκεκριμένου εργασιακού αντικειμένου, και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να οργανωθούν σαν Έργα.

 

Εισηγητής Σεμιναρίου

Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc, PMP, PRINCE2, IPMA-D. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP®) από το Project Management Institute (PMI®), ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC). Είναι ιδρυτικό μέλος του ελληνικού τμήματος του PMI και μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού του Συμβουλίου (2008-2010). Ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management  στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Διεθνές Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

 

Περιεχόμενα

 

Εισαγωγικά Θέματα

 1. Guided Tour στο MS Project
 2. Δημιουργία λίστας δραστηριοτήτων
 3. Ορισμός πόρων
 4. Σύνδεση πόρων με δραστηριότητες
 5. Μορφοποίηση και sharing του χρονοδιαγράμματος
 6. Παρακολούθηση προόδου δραστηριοτήτων

Προχωρημένα Θέματα

 1. Ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων
 2. Ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες των πόρων
 3. Ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες των αναθέσεων
 4. Ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματος
 5. Οργανώνοντας τις λεπτομέρειες του έργου
 6. Παρακολούθηση προόδου δραστηριοτήτων και αναθέσεων
 7. Έρευση και αναφορά της κατάστασης του έργου
 8. Επαναφέροντας το έργο στον σωστό δρόμο

Ειδικά Θέματα

 1. Εφαρμόζοντας προχωρημένη μορφοποίηση και εκτύπωση
 2. Προσωποποιώντας το Project
 3. Διαμοιρασμός πληροφορίας με άλλες εφαρμογές
 4. Ενοποιώντας διαφορετικά έργα και πόρους

 

 

Μεθοδολογία και Διδακτικό Υλικό

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια παρουσίασης, εξάσκησης σε υπολογιστή, ασκήσεων, παραδειγμάτων και case studies.

Παρέχεται αναλυτικές σημειώσεις, συνοπτικοί οδηγοί χρήσης, ενώ προαιρετικά παρέχεται και το βιβλίο "MS Project 2013, the missing manual".

Ακόμα, στο σεμινάριο περιλαμβάνονται ένας μεγάλος αριθμός από ηλεκτρονικά αρχεία έτοιμα προς χρήση, καθώς και ενδεικτικές ασκήσεις προετοιμασίας για όπους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην πιστοποίηση 74-343 της Microsoft, “Microsoft Project 2013, Managing Projects”.

 

 

Υπάρχει δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

 

 REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.