Project Management Office (PMO)

Περιγραφή Σεμιναρίου

Οι σύγχρονοι οργανισμοί υλοποιούν όλο και μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους μέσω έργων και προγραμμάτων. Κατά συνέπεια, απαιτείται μια αποτελεσματική μορφή οργάνωσης, η οποία να υποστηρίζει έναν προσανατολισμένο σε έργα τρόπο εργασίας, καθώς και τους ανθρώπους που εργάζονται στα έργα αυτά.

Η οργάνωση αυτή μπορεί να πάρει την μορφή του Γραφείου Διαχείρισης Έργων (Project Management Office ή PMO).

Το PMO έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους Διαχειριστές και τις Ομάδες Έργου, όπως επίσης και την διοίκηση της εταιρείας (όλων των επιπέδων) σε στρατηγικά και λειτουργικά θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και την υλοποίηση των  έργων. Μεθοδολογία, εκπαίδευση, οργάνωση, παρακολούθηση, βελτίωση κλπ είναι μερικές από τις αρμοδιότητες ενός PMO σχετικά με τα αναλαμβανόμενα έργα.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη τα οποία ασχολούνται σε στρατηγικό επίπεδο με την διαχείριση των έργων και των προγραμμάτων ενός οργανισμού και είναι υπεύθυνα για τον συνολικό σχεδιασμό των διαδικασιών και μεθοδολογιών Διαχείρισης Έργων.

Μέλη της Διοίκησης, Διευθυντές Έργων/Προγραμμάτων, στελέχη του τμήματος Ανθρώπινων Πόρων θα βρούνε αυτό το σεμινάριο ιδιαίτερα χρήσιμο όσον αφορά τις αρμοδιότητες, τα οφέλη και τα πρακτικά θέματα υλοποίησης ενός PMO.

Ακόμα, το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρους Διαχειριστές Έργων, σε τωρινά ή μελλοντικά μέλη ενός PMO και σε Διευθυντές τμημάτων ενός οργανισμού ο οποίος είναι οργανωμένος – η πρόκειται να οργανωθεί – κατά έργα.

Οφέλη

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε και να οργανώσετε ένα PMO στον οργανισμό σας.
 • Χρησιμοποιείτε συστηματικές, συνεπείς και αποτελεσματικές μεθόδους Διαχείρισης Έργων για όλα τα έργα και προγράμματα που θα αναλαμβάνει ο οργανισμός σας.
 • Οργανώνετε αποτελεσματικά και θα διαχειρίζεστε με τον βέλτιστο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους.
 • Παρακολουθείτε τους κατάλληλους δείκτες επίδοσης και θα συγκρίνετε την επίδοση των έργων σας.
 • Μπορείτε να προσφέρετε εκπαίδευση καθώς και γνωστική/διαχειριστική υποστήριξη στις ομάδες έργων σας.
 • Επεμβαίνετε αποτελεσματικά για την αναδιοργάνωση έργων που ξεφεύγουν από τους στόχους τους.
 • Κρατάτε μια εταιρική βάση δεδομένων με το ιστορικό των έργων σας, έτσι ώστε η καινούργια γνώση και εμπειρία να χρησιμοποιείται σε μελλοντικά έργα.

Υπεύθυνος Σεμιναρίου

Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP®) από το Project Management Institute (PMI®), ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC). Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI και ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management  στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Διεθνές Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

 

Διαχείριση Πολλαπλών Έργων

 1. Περιβάλλον Πολλαπλών Έργων
 2. Διαχείριση Προγράμματος/Portfolio
 3. Διαχείριση Πόρων Πολλαπλών Έργων
 4. Προτεραιότητες
 5. Παρακολούθηση Πολλαπλών Έργων

Εταιρική Ωριμότητα Διαχείρισης Έργων

 1. Τί Είναι Εταιρική Ωριμότητα?
 2. Ωριμότητα Διαδικασιών
 3. Ωριμότητα Διαχείρισης Έργων
 4. Μοντέλα Μέτρησης Ωριμότητας Έργων

Προωθώντας την Ιδέα του PMO

 1. Τα πλεονεκτήματα του PMO
 2. Στελέχωση και Κόστος ενός PMO
 3. Αντιμετώπιση αντιρρήσεων
 4. Κερδίζοντας την υποστήριξη της Διοίκησης

Το Υπόβαθρο του PMO

 1. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
 2. Σύνδεση με υπάρχουσες διαδικασίες
 3. Οι απαιτήσεις των εμπλεκομένων

Βασικές Αρμοδιότητες του PMO

 1. Επιλογή Μεθοδολογίας
 2. Ανάπτυξη και Παρακολούθηση Διαδικασιών
 3. Παρακολούθηση Επίδοσης Έργων
 4. Αξιολόγηση και Επιλογή Έργων

Ο Εκπαιδευτικός και Συμβουλευτικός ρόλος του PMO

 1. Οργάνωση Εκπαίδευσης των Εμπλεκομένων στα Έργα
 2. Εδραίωση της Ποιότητας στη Διαχείριση Έργων
 3. Αναδιοργάνωση/Ανασυγκρότηση Έργων
 4. Επιλογή Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Έργων

Άλλες Δραστηριότητες ενός PMO

 1. Διαχειριστική Υποστήριξη Έργων
 2. Ιστορική Βάση Δεδομένων Έργων
 3. Επιλογή Διαχειριστών Έργων
 4. Διαχείριση Εργολάβων/Προμηθευτών

Μεθοδολογία και Διδακτικό Υλικό

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια πρακτικών παραδειγμάτων, ασκήσεων και case studies. Οι αναπτυσσόμενες έννοιες παρουσιάζονται μέσα από την εφαρμογή τους σε έναν υποθετικό οργανισμό, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την καλύτερη κατανόηση τους.

Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις, καθώς και οι λυμένες ασκήσεις, τα παραδείγματα και συνοπτική μεθοδολογία.

 

Το Σεμινάριο διαρκεί 8 διδακτικές ώρες και αντιστοιχεί σε 6 PDU.

Υπάρχει δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ.

 

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:

210 654 1727 και info@criticalpath.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

 

 REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.