Διαχείριση Κόστους Έργων

Περιγραφή Σεμιναρίου

Η Διαχείριση Κόστους ενός έργου είναι μια από τις κρισιμότερες εργασίες που καλούμαστε να φέρουμε αποτελεσματικά σε πέρας.

Στην αρχή του σεμιναρίου εξετάζουμε τα χρηματοοικονομικά κριτήρια επιλογής των έργων (CBA, NPV, IRR…), και στην συνέχεια προχωράμε στις τεχνικές εκτίμησης κόστους και την σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου με βάση τις απαιτήσεις για εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους (ανθρώπινους και υλικούς).

Εξετάζουμε θέματα προμηθειών, διαγωνισμών και συμβάσεων, δίνοντας πρακτικά παραδείγματα. Στην συνέχεια αναλύουμε μεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου του κόστους (Earned Value Management).

Τέλος, αναλύουμε το συνολικό κόστος ζωής ενός έργου (Lifecycle Costing), εξετάζοντας θέματα λειτουργίας, συντήρησης, αναβαθμίσεων κλπ.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται αρχικά στους υπεύθυνους για την επιλογή των έργων ενός οργανισμού, καθώς και σε όσους εμπλέκονται στην εκτίμηση κόστους των έργων και την σύνταξη προϋπολογισμών και/ή προσφορών.

Απευθύνεται επίσης στους Διαχειριστές Έργων, οι οποίοι παρακολουθούν την υλοποίησή τους έτσι ώστε να είναι σίγουροι τα κόστη δεν θα υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Ακόμα, απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα και να κατανοήσουν τις πηγές κόστους των έργων, είτε αυτοί εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου είτε στην παρακολούθηση και τον έλεγχό του.

 

Οφέλη

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Αναλύετε τα έργα σας με πολλαπλά χρηματοοικονομικά κριτήρια (CBA, NPV, IRR…), αποκτώντας έτσι μια ευρεία εικόνα της αποδοτικότητάς τους.
 • Εκτιμάτε το κόστος των έργων με εναλλακτικούς τρόπους, ανάλογα με την εκάστοτε υπάρχουσα πληροφορία και τα χρονικά περιθώρια.
 • Γνωρίζετε τις βασικές αρχές και την διαδικασία των διαγωνισμών, ξεκινώντας από το αρχικό RFI μέχρι την τελική επιλογή και σύμβαση με τον προμηθευτή.
 • Χρησιμοποιείτε το ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που ονομάζεται Earned Value management (EVM), το οποίο θα σας επιτρέπει την συστηματική παρακολούθηση του κόστους και της προόδου των έργων σας.
 • Κατανοείτε την έννοια του κόστους ζωής (Lifecycle Costing) ενός έργου.

Υπεύθυνος Σεμιναρίου

Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP®) από το Project Management Institute (PMI®), ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC). Είναι ιδρυτικό μέλος του ελληνικού τμήματος του PMI και ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management  στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ελληνικού τμήματος του International Project Management Association (IPMA).

 

Εισαγωγή

 1. Βασικές Έννοιες Διαχείρισης Έργων
 2. Διαδικασίες Διαχείρισης Έργων
 3. Το Περιβάλλον των Έργων

Χρηματοοικονομικά κριτήρια επιλογής έργων

 1. Κατηγορίες Κριτηρίων Επιλογής
 2. Χρηματοοικονομικά Κριτήρια
 3. Cost-Benefit Analysis, Return-on-Investment
 4. Η Χρονική Αξία του Χρήματος
 5. Net Present Value (NPV)
 6. Internal Rate of Return (IRR)

Δομές Ανάλυσης Έργου

 1. Work-Breakdown-Structure (WBS)
 2. Χρονοδιαγράμματα
 3. Organizational-Breakdown-Structure (OBS)

Τεχνικές εκτίμησης κόστους

 1. Τύποι και Ακρίβεια Εκτιμήσεων
 2. Οι δυσκολίες της εκτίμησης
 3. Top-Down και Bottom-Up τεχνικές
 4. Παραμετρική τεχνική
 5. Πιθανοτικά Μοντέλα

Οι Πόροι των Έργων

 1. Εσωτερικοί πόροι
 2. Εξωτερικοί πόροι
 3. Σταθερά/Μεταβλητά Κόστη
 4. Άμεσα/Έμμεσα Κόστη

Ο προϋπολογισμός του έργου

 1. Γραμμή Αναφοράς Κόστους (Cost Baseline)
 2. Εναλλακτικοί τρόποι προετοιμασίας προϋπολογισμού

Παρακολούθηση και έλεγχος κόστους

 1. Διαχείριση Πιστοποιημένης Αξίας (Earned Value Management)
 2. Δείκτες απόκλισης
 3. Δείκτες τελικής κατάστασης
 4. Κόστος ζωής έργου (Lifecycle Costing)

Προμήθειες και συμβάσεις

 1. Προετοιμασία Διαγωνισμών
 2. Τα έγγραφα των Διαγωνισμών
 3. Αξιολόγηση και Επιλογή
 4. Τύποι και Περιεχόμενα Συμβάσεων

Μεθοδολογία και Διδακτικό Υλικό

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια πρακτικών παραδειγμάτων, ασκήσεων και case studies. Παρουσιάζονται τα κυριότερα εργαλεία για τη συστηματική Διαχείριση Κόστους Έργων. Τέλος, αναλύεται συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμογής μεθοδολογίας για την διαχείριση κόστους ενός έργου.

Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις, καθώς και οι λυμένες ασκήσεις, τα παραδείγματα και συνοπτική μεθοδολογία.

 

Το Σεμινάριο διαρκεί 12 διδακτικές ώρες και αντιστοιχεί σε 9 PDU.

Υπάρχει δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ.

 

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:

210 654 1727 και info@criticalpath.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

 

 REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.