Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης Agile Certified Practitioner PMI-ACP®

Περιγραφή Σεμιναρίου

Βασικός στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να περάσουν τις εξετάσεις για την πιστοποίηση Agile Certified Practitioner (ACP, την πιο πρόσφατη πιστοποίηση του Project Management Institute (PMI)®.

H Agile προσέγγιση στη διαχείριση έργων αποκτά όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση: οι βασικές της αρχές κωδικοποιούνται στο Agile Manifesto του 2001 και υλοποιείται με μεθοδολογίες όπως Scrum, Extreme Programming, Kanban, DSDM κ.α.

Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει όλες τις πλευρές της Agile προσέγγισης, καλύπτοντας τόσο τα agile εργαλεία και τεχνικές (50% της εξέτασης), όσο και τις 43 γνώσεις και δεξιότητες που αποτελούν το υπόλοιπο 50% της εξέτασης.

 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η πρακτική παρουσίαση του λογισμικού VersionOne, του κορυφαίου λογισμικού παγκοσμίως για Agile Project & Lifecycle Management.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του PMI για την πιστοποίηση PΜΙ-ACP. Επίσης απευθύνεται σε όσους θέλουν μια συστηματικότερη και πρακτικής φύσεως γνωριμία με τις Agile μεθοδολογίες.

Σύμφωνα με το PMI, οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις του ACP είναι (για όσους έχουν πτυχίο επιπέδου batchelor ή ανώτερο) τουλάχιστον 12 μήνες (2000 ώρες) γενικής επαγγελματικής εμπειρίας σε ομάδες έργων τα τελευταία 5 χρόνια και 8 μήνες (1500 ώρες) εμπειρία σε Agile ομάδες τα τελευταία 2 χρόνια. Η απαίτηση για τις 2000 ώρες γενικής εμπειρίας σε ομάδες έργων δεν υφίσταται για όσους έχουν ήδη πιστοποίηση PMP®.

Ακόμα, απαιτούνται τουλάχιστον 21 ώρες εκπαίδευσης (PDU) σε Agile θέματα – οι οποίες καλύπτονται από αυτό το σεμινάριο.

 

 

Οφέλη

   

  Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

  • Έχετε καλύψει την εκπαιδευτική προαπαίτηση των 21 contact hours για την εξέταση PMI-ACP.
  • Γνωρίζετε την διαδικασία της αίτησης, την μορφή και το περιεχόμενο της εξέτασης PMI-ACP.
  • Κατανοείτε τις διαφορές της agile προσέγγισης από τις κλασικές προσεγγίσεις στη διαχείριση έργων.
  • Γνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών μεθοδολογιών που υποστηρίζουν την agile προσέγγιση: scrum, extreme programming, DSDM κλπ.
  • Γνωρίζετε τα βασικά agile εργαλεία και τεχνικές.
  • Γνωρίζετε τις 43 περιοχές γνώσεων και δεξιοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην ύλη του PMI-ACP.
  • Έχετε χρησιμοποιήσει το εργαλείο για Agile Project & Lifecycle Management της VersionOne, της πρώτης εταιρείας που εστίασε την δραστηριότητά της αποκλειστικά στον χώρο του agile.

   


  Υπεύθυνος Σεμιναρίου

  Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

   

  Είναι πιστοποιημένος Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® και Project Manager Professional (PMP)® από το Project Management Institute (PMI), ενώ είναι κάτοχος και των πιστοποιήσεων PRINCE2 και IPMA-D αλλά και του MCTS για το MS Project 2010. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI και ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management  στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής για το Διεθνές Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

   

  Περιεχόμενα

  Οι Εξετάσεις Για Την Πιστοποίηση ACP 

  • Τα Πλεονεκτήματα Της Πιστοποίησης.
  • Προϋποθέσεις.
  • Η Διαδικασία Της Αίτησης.
  • Οι Εξετάσεις: Μορφή και Περιεχόμενο.
  • Continuing Certification Requirements (CCR).

   

   

  Εισαγωγή στην Agile Προσέγγιση

  • Η ιστορία του Agile. Agile Manifesto.
  • Μεθοδολογίες: scrum, XP, DSDM κα.
  • Agile έναντι waterfall.

   

   

  Εργαλεία και Τεχνικές

  • Communications
  • Planning, Monitoring & Adapting
  • Agile Estimation
  • Agile Analysis & Design
  • Product Quality
  • Soft Skills Negotiation
  • Value-based prioritization
  • Risk Management
  • Metrics
  • Value stream analysis

   

   

  Γνώσεις και Δεξιότητες

  • Επίπεδο 1 (18 γνώσεις/δεξιότητες). Περιλαμβάνονται: community & stakeholder values, building empowered teams, coaching & mentoring, feedback, incremental delivery, prioritization, motivation κ.α.
  • Επίπεδο 2 (12 γνώσεις/δεξιότητες). Περιλαμβάνονται: agile frameworks & terminology, business case development, continuous improvement processes, participatory decision models, value-based analysis κα.α
  • Επίπεδο 3 (13 γνώσεις/δεξιότητες). Περιλαμβάνονται: agile contracting, agile project accounting, globalization, culture & team diversity, principles of system thinking, vendor management, failure modes κ.α.

   

   

  Ανασκόπηση και Πρακτική Εξάσκηση

  • Βασικά Σημεία Σεμιναρίου.
  • Μεθοδολογία Μελέτης.
  • Τα Μυστικά της Επιτυχίας!

   

   

  Μεθοδολογία και Διδακτικό Υλικό

  Η ύλη βασίζεται στην τελευταία έκδοση του PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP Examination Content Outline. Ακόμα, για την ανάπτυξη του σεμιναρίου έχει ληφθεί υπόψη ο βιβλιογραφικός οδηγός του PMI για την πιστοποίηση PMI-ACP.

  Σημειώνεται ότι στο σεμινάριο δίνονται πλήρεις σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό, βοηθήματα μνήμης, πολλαπλά τεστ και ασκήσεις κλπ.

  Επίσης, δίνονται τα βιβλία: "PMI-ACP Exam Prep, Premier Edition: A Course in a Book for Passing the PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Exam" του Mike Griffiths και το Agile Project Management: Creating Innovative Products – 2nd Edition του Jim Highsmith, ενός εκ του συγγραφέων του Agile Manifesto. 

   

   

  Το Σεμινάριο διαρκεί 24 διδακτικές ώρες και αντιστοιχεί σε 21 PDU.

   

  Υπάρχει δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

   

  Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:

  210 654 1727 και info@criticalpath.gr

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

  Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

  Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

  Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

  Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

  Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

  Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

  Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

  Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

  Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

   

   REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

  The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

  "PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

  PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.