Εκπαίδευση και Εξετάσεις PRINCE2® Foundation & Practitioner

Η μεθοδολογία διαχείρισης έργων PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) αποτελεί το de facto standard του project management στη Μεγάλη Βρετανία, και η εξάπλωσή του πλέον είναι παγκόσμια. Μπορεί να προσαρμοσθεί εύκολα σε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη έργων κάθε είδους. Πάνω από ένα εκατοmμύριο εξετάσεις PRINCE2 έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως μέχρι στιγμής.

Αυτό το σεμινάριο περιλαμβάνει τόσο την προετοιμασία, όσο και τις εξετάσεις για τα δύο επίπεδα της πιστοποίησης PRINCE2:

Foundation: ο στόχος αυτού του επιπέδου είναι να πιστοποιήσει ότι ο υποψήφιος έχει την κατάλληλη γνώση και κατανόηση για να εργασθεί αποτελεσματικά σαν μέλος μιας ομάδας έργου σε περιβάλλον PRINCE2. Το επίπεδο πιστοποίησης Foundation είναι προαπαίτηση για το επόμενο επίπεδο πιστοποίησης, το Practitioner.

Η εξέταση, η οποία γίνεται στο τέλος του σεμιναρίου, αποτελείται από 75 multiple-choice ερωτήσεις σε 60 λεπτά. Απαιτείται σωστή απάντηση σε τουλάχιστον 50% των ερωτήσεων, ενώ ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει μαζί του κανένα βοήθημα.

Practitioner: ο στόχος αυτού του επιπέδου είναι να πιστοποιήσει ότι ο υποψήφιος κατανοεί πως να εφαρμόσει και να εξειδικεύσει (customize) την μεθοδολογία  PRINCE2 σε ένα συγκεκριμένο σενάριο έργου.

Η εξέταση, η οποία έχει σαν προαπαίτηση την επιτυχή εξέταση επιπέδου Foundation, αποτελείται από 8 ερωτήσεις με 10 υποερωτήματα η κάθε μία, μέσα σε 150 λεπτά (δυόμιση ώρες). Απαιτείται βαθμός επιτυχίας τουλάχιστον 55%, ενώ ο υποψήφιος μπορεί να έχει μαζί του το επίσημο manual του PRINCE2.

Τονίζεται ότι όλοι οι PRINCE2 Practitioners πρέπει να επαναπιστοποιούνται κάθε 3-5 χρόνια μετά την αρχική πιστοποίηση.


Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκείνους που διευθύνουν, διοικούν, συνεργάζονται ή συμμετέχουν σε έργα και επιθυμούν να προετοιμασθούν και να δώσουν τις εξετάσεις PRINCE2 Foundation και Practitioner.


Οφέλη

 Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα:

 • Κατανοούν την δομή, το περιεχόμενο και τα οφέλη του PRINCE2.
 • Γνωρίζουν τις 7 Αρχές (Principles), τα 7 Θέματα (Themes) και τις 7 Διεργασίες (Processes) του PRINCE2.
 • Είναι ικανοί να ενσωματώσουν το PRINCE2 στον οργανισμό τους.
 • Μπορούν να προσαρμόσουν το PRINCE2 έτσι ώστε να ταιριάζει επακριβώς στο έργο στο οποίο θα εφαρμοσθεί.
 • Κατανοούν το περιεχόμενο των PRINCE2 Management Products, όπως επίσης τους ρόλους και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του PRINCE2.
 • Εξοικειωθούν με τις έννοιες του PRINCE2 μέσα από πρακτικά παραδείγματα και case studies.
 • Έχουν εξασκηθεί με τα κατάλληλα PRINCE2 τεστ και ασκήσεις.
 • Είναι έτοιμοι να δώσουν και να περάσουν τις εξετάσεις PRINCE2 Foundation και Practitioner!

 

Εκπαιδευτής

Εκπαιδευτής θα είναι ο Γιάννης Βιθυνός.Έχει πολλά χρόνια εμπειρία στην διαχείριση σύνθετων έργων IT & Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Critical Path, της πρώτης ελληνικής εταιρείας που έγινε Authorized Training Organization (ATO) για το PRINCE2! Μέσα στα τελευταία χρόνια, έχει χιλιάδες ώρες εμπειρίας σε εκπαίδευση και consulting πάνω σε θέματα project management.

Είναι πιστοποιημένος σε PRINCE2 Foundation και Practitioner από την APMG, PMP και Agile Certified Practitioner (ACP) από το PMI, ενώ έχει και τις πιστοποιήσεις IPMA-D και MCTS για το MS Project. Είναι ιδρυτικό μέλος και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού παραρτήματος του PMI, ενώ ήταν μέλος και της οργανωτικής επιτροπής του πρώτου συνεδρίου Project Management στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2006. Έχει υπάρξει επίσης αξιολογητής για το IPMA Global Project Excellence Award.

 

 Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Εισαγωγή στο PRINCE2

 1. Τι είναι η μεθοδολογία PRINCE2. AXELOS και APMG.
 2. Μορφή, διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων.

Βασικές Έννοιες

 1. Ορισμός και χαρακτηριστικά των έργων.
 2. Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων. Τι διαχειριζόμαστε;
 3. Οργάνωση και ρόλοι στο project management.
 4. Δομή και οφέλη του PRINCE2.

Τα 7Principles (Αρχές) τουPRINCE2

 1. Ορισμοί και παραδείγματα.

Τα 7 Themes (Θέματα) τουPRINCE2

 1. Business Case
 2. Οργάνωση
 3. Ποιότητα
 4. Πλάνα
 5. Κίνδυνοι
 6. Αλλαγές
 7. Πρόοδος.

Οι 7 Processes (Διεργασίες) τουPRINCE2

 1. Starting Up
 2. Directing
 3. Initiating
 4. Managing a Stage Boundary
 5. Controlling a Stage
 6. Managing Product Delivery
 7. Closing a Project.

PRINCE2 στην πράξη

 1. Ενσωμάτωση και προσαρμογή του PRINCE2 σε οργανισμούς και έργα.
 2. PRINCE2 σε προγράμματα και σε μικρά έργα.
 3. Προϊόντα και ρόλοι PRINCE2.


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PRINCE2

 1. Foundation – Εξέταση μίας ώρας
 2. Practitioner – Εξέταση δυόμιση ωρών

 

Methodology & Training Material

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει την επίσημη έκδοση "Managing Successful Projects with PRINCE2" της AXELOS.

Επίσης δίδεται το βιβλίο "PRINCE2 Study Guide" του David Hinde, 528 σελίδες, εκδόσεις SYBEX - το καλύτερο ίσως βιβλίο προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Ακόμα, δίνονται πλήρεις σημειώσεις μαζί με ασκήσεις, sample papers και υποστηρικτικό υλικό με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή προετοιμασία για τις εξετάσεις.

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 15, 16, 22, 23, 24 Ιανουαρίου 2018. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟ 5th EDITION! 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

 


 REP_color    PRINCE2 APMG ATO Logo   AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.