Περιγραφή Πιστοποίησεων

Το PMI® παρέχει αυτή την στιγμή έξι διαφορετικές πιστοποιήσεις σε Project Management. Κάθε μία από αυτές απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό:

  • CAPM® (Certified Associate in Project Management). Πρόκειται για την εισαγωγική πιστοποίηση του PMI με τις λιγότερες προαπαιτήσεις (24 contact hours (60-λεπτα) εκπαίδευσης ή ένα χρόνο εμπειρίας σε έργα).
  • PMP® (Project Management Professional). Είναι η πλέον αναγνωρισμένη πιστοποίηση διαχείρισης έργων παγκοσμίως. Προαπαιτεί 35 contact hours εκπαίδευσης και τρία χρόνια εμπειρίας σαν υπεύθυνος έργου.
  • PgMP® (Program Management Professional). Η πιστοποίηση αυτή είναι η ανώτερη του PMI, και προαπαιτεί 4 χρόνια εμπειρίας σε έργα και 4 χρόνια εμπειρίας σε προγράμματα και
  • PMI-RMP® (PMI Risk Management Professional). Πρόκειται για μια εξειδικευμένη πιστοποίηση η οποία απευθύνεται σε όσους έχουν εκπαίδευση (30 contact hours) και  επαγγελματική εμπειρία (3 χρόνια) σε διαχε΄ριση κινδύνου έργων (project risk management).
  • PMI-SP® (PMI Scheduling Professional). Απευθύνεται σε όσους έχουν εκπαίδευση (30 contact hours) και  επαγγελματική εμπειρία (3 χρόνια) σε χρονοπρογραμματισμό (scheduling).
  • PMI-ACP® (PMI Agile Certified Practitioner). Πρόκειται για την νεώτερη πιστοποίηση από το PMI, αφιερωμένη στην Agile (Ευέλικτη) προσέγγιση στο project management. Απαιτεί 2000 ώρες εμπειρία σε έργα γενικής φύσης, 1500 ώρες εμπειρία σε agile έργα και 21 contact hours εκπαίδευσης σε θέματα agile.

Πέρα από τις παραπάνω προαπαιτήσεις, για την απόκτηση κάθε πιστοποίησης απαιτούνται εξετάσεις, ενώ για την πιστοποίηση PgMP απαιτούνται και περαιτέρω διαδικασίες. Οι εξετάσεις είναι multiple-choice και στην Ελλάδα γίνονται online.

Από την στιγμή που κάποιος λάβει μια πιστοποίηση, θα πρέπει ανά τριετία να συμπληρώνει ένα κύκλο από Continuing Certification Requirements (CCR) για να διατηρεί την πιστοποίηση. Τα CCRs δίνονται συνήθως με την μορφή Professional Development Units (PDUs), τα οποία μπορούν να ληφθούν από την επαγγελματική ενασχόληση με τη διαχείριση έργων, με προσωπική μελέτη, με συμμετοχή στις εκδηλώσεις του chapter, με παρακολούθηση σεμιναρίων και συνεδρίων κ.λπ.

Όλα τα στοιχεία των Πιστοποιήσεων του PMI δίνονται μέσα στο site του PMI. (http://www.pmi.org). Υπάρχει αναλυτικό handbook για κάθε πιστοποίηση, ενώ όλες οι διαδικασίες για την αίτηση, την πληρωμή και τον καθορισμό της ημερομηνίας των εξετάσεων μπορούν να γίνουν online.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

 

 REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.