Διαδικασία Εξετάσεων

Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι κάποιος μέλος του PMI® για να δώσει εξετάσεις και να αποκτήσει μια πιστοποίηση. Όμως, το κόστος των εξετάσεων είναι μικρότερο για τα μέλη του PMI, και έτσι συμφέρει οικονομικά να γίνει κανείς μέλος πριν να δώσει εξετάσεις.

Με βάση τα στοιχεία Νοεμβρίου 2013, το κόστος της εξέτασης PMP® είναι 405 USD για τα μέλη και 555 USD για τα μη-μέλη. Η διαφορά των 150 USD είναι μεγαλύτερη από το κόστος της πρώτης εγγραφής στο PMI (129 USD ετήσια συνδρομή και 10 USD κόστος αίτησης).

Οι ώρες εκπαίδευσης (contact hours) που προαπαιτούνται για τις πιστοποιήσεις CAPM® και PMP® μπορεί να αναφέρονται σε οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το Project Management. Τα contact hours αναφέρονται σε 60-λεπτα εκπαίδευσης, εν αντιθέσει με τα 45-λεπτα της ελληνικής διδακτικής ώρας. Έτσι, ένα σεμινάριο 8 διδακτικών ωρών (8 45-λέπτα) αντιστοιχεί σε 6 contact hours (6 60-λέπτα). Οι ώρες εκπαίδευσης για τα PMI-RMP® και PMI-SP® πρέπει να αναφέρονται σε risk management και scheduling αντίστοιχα.

Η εκπαίδευση μπορεί να έχει γίνει είτε σε πιστοποιημένους από το PMI εκπαιδευτικούς οργανισμούς (PMI Registered Education Providers ή R.E.P.s) είτε σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Σε κάθε περίπτωση η αντιστοιχία είναι 1 contact hour ανά 60 λεπτά εκπαίδευσης. Η Critical Path είναι R.E.P. του PMI.

Το πρώτο βήμα για την πιστοποίηση είναι η συμπλήρωση μιας online αίτησης από το site του PMI. Στην αίτηση αυτή καταγράφονται τα στοιχεία των εκπαιδεύσεων και της επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου, χωρίς όμως να πρέπει να στείλει οποιαδήποτε δικαιολογητικά. Τα κατάλληλα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν μόνο στην περίπτωση που η αίτηση περάσει από audit (περίπου 15% των αιτήσεων).

Υπάρχει ένα παράθυρο τριών μηνών για την συμπλήρωση της αίτησης, ενώ από την στιγμή που η αίτηση γίνει δεκτή και πληρωθεί το αντίστοιχο κόστος, υπάρχει παράθυρο ενός χρόνου για τον προγραμματισμό της εξέτασης.

Τονίζεται ότι οι εξετάσεις δεν γίνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά ο κάθε υποψήφιος μόνος του καθορίζει την ημέρα και την ώρα που θα περάσει το online test. Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσα από το site του PMI.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

 

 REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.