Διαχείριση Φωτοβολταϊκών Έργων

Το πρακτικό αυτό σεμινάριο παρουσιάζει τις έννοιες, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της Διαχείρισης Έργων (Project Management) όπως αυτά εφαρμόζονται στα Φωτοβολταϊκά Έργα.

Αυτόνομα, υβριδικά, συνδεδεμένα συστήματα, Φωτοβολταϊκά Πάρκα και Οικιακές Εγκαταστάσεις είναι μερικά από τα πρακτικά παραδείγματα που εξετάζονται στο σεμινάριο.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως πίνακας εμπλεκομένων, πίνακας απαιτήσεων, Δομή Ανάλυσης Εργασιών, Χρονοδιάγραμμα Gantt, Βάση Αναφοράς Κόστους, Μητρώο Κινδύνων, Λίστες Ελέγχου κ.α., ενώ διασαφηνίζονται και οι απαραίτητες διαδικασίες των έργων όπως Διαχείριση Απαιτήσεων, Διαχείριση Αλλαγών, Ενημέρωση και Παρακολούθηση, Παράδοση κ.α.

Παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα μέσα από το λογισμικό MS Project 2010.

 

 

Περιγραφή Σεμιναρίου «Διαχείριση Φωτοβολταϊκών Έργων»

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται τόσο σε αυτούς που θέλουν να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για τη Διαχείριση Έργων μέσα από την εφαρμογή της σε Φωτοβολταϊκά Έργα, όσο και σε εκείνους που ήδη διαχειρίζονται Φωτοβολταϊκά Έργα – οποιουδήποτε τύπου ή μεγέθους - και θέλουν να συστηματοποιήσουν ή να ανανεώσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες.

Μελετητές, Μηχανικοί, Προμηθευτές, Κατασκευαστές, Έμποροι, Τεχνίτες, Εγκαταστάτες, Συντηρητές, Επενδυτές, Δημόσιοι Οργανισμοί και Ο.Τ.Α. κ.α. θα βρουν το σεμινάριο ιδιαίτερα χρήσιμο.

Οφέλη

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Ορίζετε τις έννοιες και τις γνωστικές περιοχές της Διαχείρισης Έργων.
 • Γνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες των Φωτοβολταϊκών Έργων και πώς μπορούν να αντιμετωπισθούν.
 • Κατανοείτε το περιεχόμενο, τα εργαλεία και τις τεχνικές της Διαχείρισης Έργων.
 • Οργανώνετε και θα διαχειρίζεστε αποδοτικά τα Φωτοβολταϊκά Έργα που αναλαμβάνετε.
 • Κατανοείτε τους Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας των Φωτοβολταϊκών (και όχι μόνο) Έργων.
 • Κατέχετε πρακτικά εργαλεία Διαχείρισης Έργων που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα στα Έργα σας.

Εισηγητής Σεμιναρίου

Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Γιάννης Βιθυνός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, PMP, IPMA-D, APMC. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων. Μέσα στα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής πάνω σε διαχείριση έργων, συνεργαζόμενη με μερικούς από τους μεγαλύτερους ελληνικούς οργανισμούς.

Έχει τις πιστοποιήσεις Project Manager Professional (PMP) από το Project Management Institute (PMI) και IPMA-D από το ΕΔΔΕ, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC). Είναι ιδρυτικό μέλος του ελληνικού τμήματος του PMI και μέλος του πρώτου εκλεγμένου Διοικητικού του Συμβουλίου. Ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής για το Διεθνές Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

 

Περιγραφή Σεμιναρίου

 

Βασικοί Ορισμοί

 • Έργα & Διαχείριση Έργων. Περιβάλλον και Εμπλεκόμενοι.
 • Στόχοι Και Παράμετροι Έργων. Προγράμματα και Χαρτοφυλάκια.
 • Μια γενική μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων.
 • Οι ιδιαιτερότητες των Φωτοβολταϊκών Έργων.
 • Παράγοντες Επιτυχίας Φωτοβολταϊκών Έργων.

Το Περιεχόμενο των Έργων

 • Συλλογή, Καταγραφή και Διαχείριση Απαιτήσεων.
 • Θέτοντας αποτελεσματικούς (S.M.A.R.T.) στόχους.
 • Προϋποθέσεις, Περιορισμοί, Παραδοχές.
 • Ενδιάμεσα και Τελικά Παραδοτέα.
 • Η Μέθοδος Work Breakdown Structure (WBS).

Χρονοδιαγράμματα

 • Δραστηριότητες, Ορόσημα και οι σχέσεις μεταξύ τους.
 • Χρονοδιαγράμματα Έργων (Gantt, Δικτύου).
 • Οι μέθοδοι CPM, και PERT.
 • Η Κρίσιμη Διαδρομή και η Σημασία της.
 • Παρακολούθηση, Ενημέρωση και Επιτάχυνση.

Πόροι και Κόστος του Έργου

 • Οι κατηγορίες των Πόρων του Έργου.
 • Ανάθεση και Εξομάλυνση Πόρων (Leveling).
 • Τύποι & Τεχνικές Εκτίμησης Κόστους Έργου.
 • Κέντρα Κόστους και Δομή Ανάλυσης Κόστους.
 • Γραμμή Αναφοράς Κόστους (Cost Baseline).
 • Παρακολούθηση Κόστους και Προόδου Έργου.

Διαχείριση Ποιότητας Έργου

 • Ορισμός, Βασικές Έννοιες και Κόστος Ποιότητας.
 • Διασφάλιση, Έλεγχος και Βελτίωση Ποιότητας.
 • Βασικά Εργαλεία Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Σχέδιο Ποιότητας Φωτοβολταϊκών Έργων.

Διαχείριση Κινδύνων Έργου

 • Ορισμός και Βασικές Έννοιες.
 • Σχεδιασμός Διαχείρισης Κινδύνων Φωτοβολταϊκού Έργου.
 • Δομή Ανάλυσης Κινδύνων. Κλίμακες Επίπτωσης.
 • Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση. Τα εργαλεία.
 • Παρακολούθηση Και Αντιμετώπιση Ευκαιριών και Απειλών Φωτοβολταϊκών Έργων.

Παρακολούθηση Έργου, Διαχείριση Αλλαγών, Ολοκλήρωση Έργου

 • Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Δοκιμές…
 • Αναφορές / Εκθέσεις Έργου. Dashboards.
 • Παρακολούθηση και Διαχείριση Αλλαγών.
 • Τεκμηρίωση και Προετοιμασία Παράδοσης.
 • Προσωρινή / Οριστική Παραλαβή. Περίοδος Εγγύησης.
 • Ιστορική Βάση Δεδομένων Έργου.
 • Lessons Learned!

 

Μεθοδολογία και Διδακτικό Υλικό

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων πάνω σε Φωτοβολταϊκά Έργα. Παρουσιάζονται όλα τα βασικά εργαλεία και έγγραφα, ενώ γίνεται και εφαρμογή πάνω σε υπολογιστή με το MS Project 2010.

 

Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις, καθώς και οι λυμένες ασκήσεις, τα παραδείγματα και συνοπτική μεθοδολογία. Τα βασικά εργαλεία και έγγραφα παρέχονται και σε ηλεκτρονική μορφή.


Κόστος Σεμιναρίου: 300 Ευρώ

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα σεμινάρια και τις υπηρεσίες μας στον χώρο του Project Management υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας www.criticalpath.gr

 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 654 1727 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 • Τα παραπάνω ανοιχτά σεμινάρια λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (Λ. Κηφισίας 108, 115 26 Αμπελόκηποι – Μετρό Πανόρμου).
 • Υπάρχει έκπτωση 10% για την δεύτερη συμμετοχή από την ίδια εταιρεία σε κάθε σεμινάριο, 20% για κάθε επόμενη.
 • Επίσης, υπάρχει έκπτωση 10% για κάθε συμμετοχή σε παραπάνω από ένα σεμινάρια μέσα στο εξάμηνο.
 • Είναι δυνατή η οργάνωση των σεμιναρίων μέσα στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
 • Τα σεμινάριά μας μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ 0,45%.
 • Υπάρχουν ειδικές τιμές για προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές σε επιλεγμένα σεμινάρια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

 

 REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.