Η επιχειρηματικότητα σαν project: μια υβριδική προσέγγιση

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους η έννοια της επιχειρηματικότητας μπορεί να συστηματοποιηθεί με την βοήθεια της προσέγγισης, των εργαλείων και των τεχνικών του project management.

Οι βασικές δράσεις οι οποίες σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα μπορούν να οργανωθούν σαν projects: από την επιλογή του προϊόντος και την ανάπτυξη του business case, την δημιουργία της εταιρείας, την εύρεση των εγκαταστάσεων, τις διάφορες ενέργειες marketing, αλλά και την παρακολούθηση και περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης.

Μια και υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις όσον αφορά τον κύκλο ζωής των έργων, η waterfall και η agile προσέγγιση, παρουσιάζονται και οι δύο, αναπτύσσονται και συγκρίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως επίσης και οι δράσεις στις οποίες ταιριάζει περισσότερο η κάθε προσέγγιση. Τέλος, προτείνεται μια συνολική, υβριδική προσέγγιση σε σχέση με την επιχειρηματικότητα.   

Το σεμινάριο είναι ιδιαίτερα πρακτικό και διαδραστικό, ενώ παρέχονται και μια σειρά από templates τα οποία μπορούν άμεσα να χρησιμοποιηθούν από τους συμμετέχοντες.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να σχηματίσουν μια εικόνα για τις δύο βασικές προσεγγίσεις του project management, όπως αυτές εφαρμόζονται στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας.

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να ξεκινήσει μια επιχείρηση, είναι στην φάση ανάπτυξης της επιχείρησης, ή ήδη έχει μια επιχείρηση, μπορεί να επωφεληθεί από το σύντομο και περιεκτικό αυτό σεμινάριο. 

Δεν απαιτείται κάποια προηγούμενη εμπειρία ή γνώση project management, ούτε επιχειρηματική εμπειρία ή σπουδές σε σχέση με επιχειρήσεις

 

Οφέλη

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 

 • Κατανοείτε την έννοια του έργου (project), σε αντιδιαστολή με την λειτουργία (operation).
 • Γνωρίζετε τις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την διαχείριση έργων (project management): περιεχόμενο, διάρκεια, κόστος, κίνδυνοι, ποιότητα κλπ.
 • Γνωρίζετε τα βασικά εργαλεία και τεχνικές του project management: WBS, Gantt, cost baseline κλπ.
 • Κατανοείτε το νόημα αλλά και τις διαφορές ανάμεσα στις δύο βασικές προσεγγίσεων του project management: waterfall και agile
 • Μπορείτε να επιλέξετε την προσέγγιση που ταιριάζει περισσότερο σε κάθε δράση που πραγματοποιείτε.
 • Κατανοείτε την σημασία της χρήσης και των δύο προσεγγίσεων, στα πλαίσια μιας υβριδικής προσέγγισης.
 • Θα έχετε έτοιμα πρότυπα έγγραφα (templates) τα οποία θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της έργων της επιχείρησής σας. 

 

Υπεύθυνος Σεμιναρίου

 

Γιάννης Βιθυνός: Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc, PMP, PRINCE2, IPMA-D, PMI-ACP, MCTS. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που από το 2006 ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων. Μέσα στην τελευταία τετραετία, έχει πάνω από 3000 ώρες εμπειρία σε εκπαίδευση και consulting σε project management

 

Περιεχόμενο

 

Projects & Project Management

 1. Βασικοί ορισμοί.
 2. Οι εμπλεκόμενοι των έργων.
 3. Απαιτήσεις και ομάδα έργου.
 4. Περιεχόμενο, διάρκεια, κόστος: triple constraint.
 5. Ποιότητα και κίνδυνοι έργων.

 

Waterfall & Agile Προσέγγιση 

 1. Βασικοί Κύκλοι Ζωής (project lifecycles).
 2. Waterfall (Big Planning Up-Front).
 3. Agile. Η προσέγγιση SCRUM.

 

Τα projects της Επιχειρηματικότητας

 1. Τι ακριβώς είναι η επιχειρηματικότητα;
 2. Πριν ξεκινήσουμε.
 3. Ξεκινώντας.
 4. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης.

 

Μια συνολική προσέγγιση

 1. Μέθοδοι επιλογής κατάλληλης μεθοδολογίας.
 2. Συνδέοντας τα κομμάτια.
 3. Case study εφαρμογής της υβριδικής προσέγγισης.
 4. Feedback και συζήτηση.

 

Μεθοδολογία και Διδακτικό Υλικό

Το κύριο χαρακτηριστικό του σεμιναρίου είναι η πρακτική του μορφή: όλες οι έννοιες και τα εργαλεία παρουσιάζονται μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Δίνονται συνοπτικές σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, όπως επίσης και templates εργαλείων και εγγράφων, επίσης σε ηλεκτρονική μορφή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

 

 REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.