Προετοιμασία για την πιστοποίηση PMP® (e-learning)


Βασικός στόχος αυτού του e-learning σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να περάσουν τις εξετάσεις για την πιστοποίηση Project Management Professional (PMP)® του Project Management Institute (PMI)®, η οποία σήμερα αποτελεί την πλέον διαδεδομένη πιστοποίηση παγκοσμίως στο χώρο της Διαχείρισης Έργων.

Επιπλέον, δίνει στους συμμετέχοντες μια λεπτομερέστατη και πρακτική μεθοδολογία (με συγκεκριμένα έγγραφα, εργαλεία και τεχνικές) για την αποτελεσματικότερη Διαχείριση των Έργων τους.

Χαρακτηριστικό του σεμιναρίου είναι η πρακτική του μορφή, η οποία εστιάζεται σε εφαρμοσμένα παραδείγματα της – ιδιαίτερα περιεκτικής – ύλης των εξετάσεων.

Τονίζεται ότι το σεμινάριο προΰποθέτει ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τις βασικές έννοιες του Project Management (έχοντας π.χ. παρακολουθήσει κάποιο εισαγωγικό σεμινάριο Project Management), και γι΄αυτό τον λόγο εστιάζει αποκλειστικά πάνω στις διαδικασίες του PMI.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του PMI® για την πιστοποίηση PMP®, έχοντας ήδη παρακολουθήσει ένα εισαγωγικό σεμινάριο Project Management.

Σύμφωνα με το PMI®, οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις του PMP® είναι (για όσους έχουν πτυχίο επιπέδου batchelor ή ανώτερο) τουλάχιστον 36 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας στη Διαχείριση Έργων, κατά την διάρκεια των οποίων τουλάχιστον 4500 ώρες σε ηγεσία δραστηριοτήτων Έργων.

Επίσης, 35 contact hours εκπαίδευσης σε Project Management. Από το σεμινάριο αυτό καλύπτονται οι 24 από τις 35 contact hours - οι υπόλοιπες 11 θα πρέπει να καλυφθούν από κάποιο άλλο σεμινάριο ή μάθημα το οποίο θα έχει παρακολουθήσει ο κάθε συμμετέχον.

Οφέλη

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

Γνωρίζετε τις 5 Ομάδες Διεργασιών, τις 10 Γνωστικές Περιοχές και τις 47 Διεργασίες της Διαχείρισης Έργων κατά PMI®.

Εφαρμόζετε τα παραπάνω σε μια λεπτομερή και συστηματική μεθοδολογία για όλα τα αναλαμβανόμενα έργα.

Μπορείτε να επιλέγετε τα κατάλληλα έγγραφα, εργαλεία και τεχνικές και να τα εντάσσετε στις διαδικασίες Διαχείρισης Έργων που χρησιμοποιείτε.

Κατανοήσετε τις έννοιες του PMI® μέσα από πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές.

Μπορείτε να περάσετε τις εξετάσεις για την πιστοποίηση PMP®!

 

Υπεύθυνος Σεμιναρίου

Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και PMI-ACPSM από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποιήσεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC).

Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Περιεχόμενα

 

 • Το Project Management Institute (PMI)
 • Οι Εξετάσεις Για Την Πιστοποίηση PMP
 • Ανασκόπηση Βασικών Εννοιών Διαχείρισης Έργων
 • Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων Κατά PMI
 • Integration Management
 • Scope Management
 • Time Management
 • Cost Management
 • Quality Management
 • Human Resources Management
 • Communication Management
 • Risk Management
 • Procurement Management
 • Stakeholder Management
 • PMI Code of Ethics & Professional Conduct
 • Ανασκόπηση και Πρακτική Εξάσκηση

 

 

Μεθοδολογία και Διδακτικό Υλικό


Το e-learning αυτό σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια της διαδικτυακής πλατφόρμας WEBEX, και περιλαμβάνει ζωντανό διδασκαλία από τον εισηγητή για άμεση αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά μέσα από το internet τις πλήρεις σημειώσεις, αλλα και ασκήσεις, παραδείγματα και case studies.


 

Η ύλη βασίζεται στο Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) Guide, 5η έκδοση του 2012.

 


 

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 16, 17, 22, 23, 24 Νοεμβρίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation και Practitioner: 4, 5, 11, 12, 18 Δεκεμβρίου, 5 ημέρες (09:00 – 17:00).  Οι εξετάσεις δίνονται την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP: 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19 Δεκεμβρίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.


 REP_color    PRINCE2 APMG ATO Logo   AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.