Βασικά Θέματα Project Management (e-learning)


 

Το e-learning αυτό σεμινάριο αποτελεί μια πλήρη εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της Διαχείρισης Έργου (Project Management). 

Το σεμινάριο ξεκινά επεξηγώντας την ορολογία του project management, και τις θεμελιώδεις έννοιές του. Αναφέρεται στην ομάδα έργου, τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους. Στην συνέχεια εστιάζει στις βασικές παραμέτρους κάθε έργου, δηλαδή το περιεχόμενο, τα χρονοδιαγράμματα, τους πόρους και το κόστος. Επίσης, αναφέρεται σε θέματα διαχείρισης κινδύνων (risk management) έργων. Τέλος, συνθέτει όλα τα παραπάνω σε μια βασική μεθοδολογία διαχείρισης έργου, εστιάζοντας στις διαδικασίες σχεδιασμού, παρακολούθησης, διαχείρισης αλλαγών, ολοκλήρωσης κλπ.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται τόσο σε αυτούς που θέλουν να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για τη Διαχείριση Έργων, όσο και σε εκείνους που ήδη συμμετέχουν ή διαχειρίζονται Έργα - οποιασδήποτε φύσεως ή μεγέθους - και θέλουν να συστηματοποιήσουν ή να ανανεώσουν ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες.

Το σεμινάριο δεν προαπαιτεί γνώση κάποιου συγκεκριμένου εργασιακού αντικειμένου, και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να οργανωθούν σαν Έργα.

Οφέλη

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Γνωρίζετε τις έννοιες και τις γνωστικές περιοχές της Διαχείρισης Έργου.
 • Μπορείτε να ορίσετε σωστά το περιεχόμενο ενός έργου και να κάνετε διαχείριση αλλαγών.
 • Γνωρίζετε πώς να κατασκευάζετε, να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το χρονοδιάγραμμα των έργων σας.
 • Κατανοείτε τα στοιχεία κόστους ενός έργου και πως αυτά συνδέονται με τις υπόλοιπες παραμέτρους του..
 • Μπορείτε να εφαρμόσετε μια αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων έργου (project risk management).
 • Γνωρίζετε μια ολοκληρωμένη και συστηματική μεθοδολογία διαχείρισης έργου.

Εισηγητής Σεμιναρίου

Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc, PMP, IPMA-D. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP®) από το Project Management Institute (PMI®), ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC). Είναι ιδρυτικό μέλος του ελληνικού τμήματος του PMI και μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού του Συμβουλίου (2008-2010). Ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management  στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Διεθνές Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Περιεχόμενα

Βασικοί Ορισμοί

 1. Τα Έργα. Η Αξία της Διαχείρισης Έργου.
 2. Στόχοι Και Παράμετροι Έργων. Τριπλός Περιορισμός.
 3. Κύκλος Ζωής, Περιβάλλον, Εμπλεκόμενοι, Απαιτήσεις.
 4. Η Ομάδα Έργου. Ρόλοι και Αρμοδιότητες.
 5. Βασική Μεθοδολογία Project Management.

Το Περιεχόμενο των Έργων

 1. Καταγραφή και Διαχείριση Απαιτήσεων Έργου.
 2. Θέτοντας αποτελεσματικούς (S.M.A.R.T.) στόχους.
 3. Προϋποθέσεις και Περιορισμοί – Βασικά Κριτήρια Επιτυχίας. Τύποι Παραδοτέων Έργου.
 4. Work Breakdown Structures (WBS).

Διαχείριση Χρόνου

 1. Δραστηριότητες Και Οι Σχέσεις Μεταξύ Τους .
 2. Διαγράμματα Έργων (Gantt, Δικτύου). Οι μέθοδοι CPM, και PERT.
 3. Η Κρίσιμη Διαδρομή και η Σημασία της.
 4. Παρακολούθηση και Ενημέρωση Χρονοδιαγράμματος.
 5. Μέθοδοι Επιτάχυνσης Χρονοδιαγράμματος.

Πόροι και Κόστος Έργων

 1. Οι Πόροι (Resources) ενός Έργου.
 2. Ανάθεση και Εξομάλυνση Πόρων (Leveling).
 3. Τύποι & Τεχνικές Εκτίμησης. Δαπάνες Έργου.
 4. Κέντρα Κόστους και Δομή Ανάλυσης Κόστους.
 5. Γραμμή Αναφοράς Κόστους (Cost Baseline).
 6. Η Μέθοδος Earned Value Management (EVM): Παρακολούθηση Κόστους και Προόδου Έργου.

Διαχείριση Κινδύνων Έργου

 1. Ορισμός Και Σχεδιασμός Διαχείρισης Κινδύνων Έργου.
 2. Πίνακας Επίπτωσης, Μητρώο Κινδύνων, Risk Breakdown Structure.
 3. Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση. Τα εργαλεία.
 4. Παρακολούθηση Και Αντιμετώπιση Ευκαιριών και Απειλών.

Παρακολούθηση Έργου, Διαχείριση Αλλαγών, Ολοκλήρωση Έργου.

 1. Επαλήθευση Περιεχομένου. Συναντήσεις & Αναφορές.
 2. Παρακολούθηση και Διαχείριση Αλλαγών.
 3. Έλεγχοι Παραλαβής και Διαδικασίες Κλεισίματος Έργου.
 4. Συνεχής Βελτίωση.

 

 

 

Μεθοδολογία και Διδακτικό Υλικό

Το e-learning αυτό σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια της διαδικτυακής πλατφόρμας WEBEX, και περιλαμβάνει ζωντανή διαδραστική διδασκαλία από τον εισηγητή για άμεση αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά μέσα από το internet τις πλήρεις σημειώσεις, αλλα και ασκήσεις, παραδείγματα και case studies.

 

 

Το Σεμινάριο διαρκεί 16 διδακτικές ώρες.

Υπάρχει δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET)

Microsoft Project 2013: 30 Ιανουαρίου, 1, 6, 8 Φεβρουαρίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:15). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 12, 13, 14 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 15, 20, 22, 24, 27 Φεβρουαρίου, 1, 3, Μαρτίου, 5 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 Σάββατα (09:00 – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP: 21, 23, 26 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Foundation: 5, 7, 10, 12, 14 Μαρτίου, 4 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Προετοιμασία και Εξετάσεις για την Πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner: 19, 21, 24, 26 Μαρτίου, 3 απογεύματα (18:00 – 21:30) και ένα Σάββατο (09:00 – 16:30).  Οι εξετάσεις δίνονται το τελευταίο απόγευμα του σεμιναρίου!

Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013: 8, 9, 13, 15, 22, 23 Μαρτίου, 6 απογεύματα (18:00 – 21:15).

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση PMP 6th edition: 19, 20, 26, 27, 28 Μαρτίου, 5 ημέρες (09:00  – 17:00). Καλύπτει και τις απαιτήσεις της  πιστοποίησης CAPM.

Microsoft Project 2013: 29, 30 Μαρτίου, 2 ημέρες (09:00 – 16:30). Καλύπτονται και οι εκδόσεις 2010/2016.

 

 REP_color   PRINCE2 Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB  AXELOS

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

"PMI", "PMBOK® Guide", "PMP" "CAPM", "PgMP", "PMI-RMP", "PMI-SP", "PMI-ACP" are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited.